maskinentreprenoren logo

Teknik

Skanska gräver med el från vätgas

Göteborgs Hamn i vätgassamarbete med Hitachi Energy och Skanska Under de senaste veckorna har utsläppsfria grävarbeten utförts i ett av Göteborgs Hamns största infrastrukturprojekt någonsin. Det via en vätgasgenerator med en helt ny teknik som pilottestats i projektet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Pilottesterna på det nya terminalområdet Arendal 2 i Göteborgs Hamn är den första demonstrationen av Hitachi Energys vätgasgenerator på en faktisk arbetsplats. Foto: Göteborgs Hamn AB/Pressbild

En skalbar vätgasgenerator som omvandlar vätgas till el används i terminalprojektet Arendal 2. Med hjälp av generatorn kan en elgrävmaskin utföra arbeten i området – utan stöd av det fasta elnätet. Fungerar testet kan det öppna för helt nya sätt att arbeta.

En vätgasgenerator gör det nämligen möjligt att utföra fossilfria arbeten i miljöer där tillgången på el är dålig eller där elnätets belastning är hög.

I Göteborgs Hamn finns dessutom många potentiella användningsområden för den här typen av anläggningar, exempelvis som avlastning vid höga belastningstoppar, som när flera närliggande fartyg är elanslutna vid kaj samtidigt. Pilotprojektet i Arendal 2 i Göteborgs Hamn är den första demonstrationen av Hitachi Energys vätgasgenerator i skarpt läge. Hitachi Energy tar för överigt allt mer plats på den svenska marknaden för den här typen av lösningar. Bland annat i ett projekt i Stockholm där en laddningstation för eldrvina maskiner och anläggningslastbilar byggs.

Generatorn i Göteborg är en skalbar och flyttbar plug-and-play-lösning som kan flyttas och användas omedelbart. Den innehåller bränslecellsmoduler, kraftelektronik, kylning, hjälpsystem och ett intelligent styrsystem. Hitachi Energys teknikpartner, Powercell Group, tillhandahåller kraftmodulerna och kunskapen om integrering av bränsleceller.

Pilottesterna på det nya terminalområdet Arendal 2 i Göteborgs Hamn är den första demonstrationen av Hitachi Energys vätgasgenerator på en faktisk arbetsplats.

Generatorn har varit i drift i två veckor. Laddstationen levererar i sin tur el till en eldriven grävmaskin från AB Volvo, som används i ett av hamnens stora infrastrukturprojekt där 140 000 kvadratmeter ny terminalyta tillskapas i Göteborgs Hamns ytterhamnar.

Arendal 2 som projektet heter är den största hamnutbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 70-talet och ska stå färdig innan årets slut. Terminalytan vilar på en grund av sprängsten och förorenade muddermassor som återanvänts som fyllnadsmaterial. Stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor är en ny teknik som testades fram under projektets tidiga faser 2016.

- Så det är extra roligt att vi fått möjlighet att testa anläggningen i det här projektet där samverkan, hållbarhet och innovativa lösningar verkligen genomsyrat arbetet från dag ett, säger David Norén, projektledare för Arendal 2 på Göteborgs Hamn AB.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer