maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Skanska tar hem schaktjobben för att säkra konkurrensen

De stora maskinentreprenörerna i landet...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

De stora maskinentreprenörerna i landet tar allt mer plats och fler egna entreprenader. Skanska ska låta sitt Schakt & Transport ta upp kampen innan tåget har gått.Skanskas ledning i Sverige har konstaterat att det finns nackdelar och risker med att inte ha egen maskinpark, schaktkompetens och maskinförare. Därför har en ny enhet, Skanska Region Special, utvecklats och vd för Schakt & Transport, Anders Lilienberg kommer här att bli regionchef. Härifrån ska all Skanskas maskin och schaktverksamhet i Sverige styras och effektiviseras.– Det finns goda skäl att tro att detta kommer att fungera bra, det är en framgångsrik metod som har använts i södra Sverige för Skanskas projekt där, och även utvecklats i Stockholmsregionen och nu på gång i västra Sverige. Uppdraget är att se till att Skanska alltid har rätt maskiner och resurser på alla sina projekt, säger Anders Lilienberg.Att Skanska väljer den här vägen är ingen liten sak. Målet är att växa med cirka hundra nya enheter och maskinförare de kommande tre åren, och även flytta enheter till norra Sverige. Schakt & Transport ska alltså bli en rikstäckande maskin­entreprenör och tillsammans med övriga delar i Region Special är målet att omsätta cirka 2 miljarder om några år. Alltså i storleksordning som Bellman Group men en bit kvar till bolag som BDX. Om tre år antas antalet rena anläggningsmaskiner vara cirka 250.– I affärsidén ligger nu att vi ska leverera det bästa och smartaste till Skanskas projekt. Miljö och säkerhet kommer att stå högt upp på dagordningen. Vi ska se till att vi jobbar ihop med maskinleverantörer att ha de mest effektiva maskinerna.Affärskonceptet bygger på egen maskinpark, men även fortsättningsvis kommer det finnas plats för väl utvalda inhyrda maskinentreprenörer. Men då mer på längre kontrakt där man förbinder sig att jobba enligt Skanskas system och modell som Schakt & Transport har i uppdrag att hantera. Anders Lilienberg kan tänka sig att det även kan bli aktuellt för inhyrda maskinentreprenörer att ha Schakt & Transports logga mer synlig än i dag.– Uppdraget är att hantera samtliga Skanskas projekt till 100 procent, eller näst intill. Skanska vänder sig då såklart rutinmässigt till oss för att få maskin- och schaktresurserna, och vi räknar inte på egna jobb, men kommer såklart att ställa upp i fall någon annan beställare än Skanska behöver vår hjälp.Det här betyder alltså att Skanska har reflekterat över att branschens strukturförändring där maskinentreprenörer nu växer, samarbetar och skapar ägarstrukturer i enheter på flera miljarder i omsättning, är en risk om företaget inte själv har egen maskinkompetens.– Det ligger såklart med i bilden här. Man kan outsourca det här, men då har man inte kompetensen och resurserna till slut. Det vi gör nu kan ses som motsatsen till outsourca – vi tar med­vetet hem det här istället. I förlängningen kan vi då också effektivisera all administration och bli mer konkurrenskraftiga och undvika onödiga kostnader, förklarar Anders Lilienberg. Men att hitta 100 nya maskinförare på tre år kommer inte att gå lätt. Och Skanska räknar med att Schakt & Transport kan rekrytera de bästa som går att få tag i. Enligt Lilienberg har Skanska bra rutiner för rekrytering och varje chef vet att just rekrytering tillhör kärnverksamheten. Rutinmässigt håller man även kontakt med skolor.– Vi kommer bli attraktiva i och med det att vi fokuserar på säkerhet och de mest miljövänliga maskinerna. Vårt varumärke kommer att vara viktigt i processen.Frågan är då om Schakt & Transport inom Skanska Region Special kommer att lyckas?Jo, det är troligt. Det är i rätt tid att göra denna satsning. Men inte en dag för tidigt, för konkurrensen har vuxit fort. Men när miljökraven ökar från beställarna kommer entreprenörerna med de mest miljövänliga maskinerna att vinna poäng. Och Skanska kommer se till att Schakt & Transport levererar på topp miljömässigt, för här handlar det även om Skanskas varumärke.– Det viktiga för oss är att Skanskas projekt tjänar pengar, det är där pengarna finns, i projektet. Och när det gäller att investera i de bästa maskinerna miljömässigt så blir det tufft, men någon måste börja och gå före. Och det är vårt fokus, säger Lilienberg.För att lyckas krävs dock djup kunskap om maskinmarknaden. Att köpa och sälja maskiner är en gren i sig. – Vi har flera kompetenta personer som gör detta på heltid. Där är vi trygga, försäkrar regionchef Anders Lilienberg.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer