maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Skatteverket hittade många brister på byggarbetsplatser

Under två dagar kontrollerade Skatteverket 108 byggarbetsplatser och totalt 523 företag i Stockholmsområdet. Även de stora riksbyggarna. I nära 30 procent av kontrollerna fanns brister som ledde till kontrollavgift. Både slarv och medvetet fusk.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Det är inte bara på mindre byggarbetsplatser fel hittas, inte heller är det övervikt mot utländska byggföretag. Bilden är en genrebild. Foto: ME

– Vi gjorde en lika omfattande kontrollinsats i Stockholm för ett år sedan. Då hittade vi brister hos drygt 30 procent av företagen, i år hittade vi felaktigheter hos knappt 30 procent av företagen, säger Jonas Karlberg, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Det är inte bara på mindre byggarbetsplatser fel hittas, inte heller är det övervikt mot utländska byggföretag.

- Jag vet att man i byggbranschen har den uppfattningen; att det mest handlar om utländska företag med utländsk arbetskraft. Men jag delar inte den bilden i den här undersökningen. Vi har tittat på olika typer av arbetsplatser, större och mindre, och även där det fyra stora riksbyggarna arbetar, säger Johan Karlberg till tidningen Maskinentreprenören.

Skatteverket anser dock att det för det mesta är god stämning när de kommer för att göra sina kontroller, och det är inte alltid det handlar om medvetet fusk. Ganska ofta handlar det om missuppfattningar och bristande kunskaper om hur regelverket fungerar.

- En ganska stor del är slarvfel och missuppfattningar, men vi upptäcker också upplägg där man medvetet har sagt till personalen att inte logga in under vissa tider och dagar till exempel. Men det hjälper inte, vi har verktyg för att kunna kontrollera sånt ändå, säger Karlberg.

Skatteverket följde upp de företag där det fanns brister i fjol och fann att de flesta sköter sina personalliggare bättre i år.

-I den grupp av företag där vi hittade brister förra året var det fortsatt felaktigheter i 15 procent av kontrollerna, säger Jonas Karlberg.

Syftet med kontrollen var dels att följa upp indikationer på att det finns fortsatt stora fel i byggföretagens personalliggare i Stockholmsområdet, dels att följa upp resultatet av insatsen som genomfördes samma tid förra året.

Bland de brister Skatteverket fann kan nämnas att verksam personal inte var registrerad i personalliggaren, att liggaren inte gjordes tillgänglig för Skatteverket eller att det helt saknades personalliggare.

–Stockholmskontrollen, med fel i nära 30 procent av fallen, ska jämföras med att vi i vår ordinarie kontrollbesöksverksamhet över hela landet hittar brister vid ungefär 17 procent av besöken, säger Jonas Karlberg.

Efter förra årets insats inleddes ett 40-tal utredningar av svart arbetskraft och oredovisade inkomster. Samma insatser kommer att göras efter årets undersökning.

–Alla utredningar är inte klara men av de som är klara har vi beslut om ändring i beskattningen med runt 5 miljoner kronor. Vi har också gjort ett 20-tal brottsanmälningar och lika många anmälningar om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, säger Jonas Karlberg.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer