maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Små byggföretag befaras slås ut av tung byråkrati

Svensk Byggtjänst lämnat en rapport där 863 representanter från samhällsbyggnadssektorn tycker till om hållbarhetskrav i branschen. Ett antal befarar att små företag riskerar slås ut på grund av den tunga admiminstrativa bördan.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article ”Vi ska inte inbilla oss att det inte spelar någon roll för oss stora om de små slås ut av de ökande hållbarhetskraven. Våra arbetssätt gör att vi är beroende av varandra.” Foto: Ryno Quantz

Medvetenheten om byggbranschens stora klimatpåverkan och om det akuta läget är hög bland de tillfrågade men när det gäller konkreta verktyg för att åstadkomma faktisk förflyttning råder stor osäkerhet. De små företagen riskerar att slås ut eftersom de saknar resurser att ta sig an hållbarhetskraven men om de slås ut får de stora aktörerna problem eftersom branschen inte klarar att hålla byggtakten utan de små aktörerna.

Byggentreprenörer förväntas också ta ansvar för social hållbarhet i långa led av underentreprenörer men de tillfrågade uppfattar uppgiften för det sociala som ett nästintill oöverstigligt uppdrag.

Nästan samtliga tillfrågade anser att den administrativa bördan när det gäller hållbarhetsrapportering ökat och fortsätter att öka med lavinartat tempo. Kraven på dokumentation och rapportering upplevs komma från alla håll: beställare, myndigheter, hållbarhetsorganisationer och lagstiftare, nationellt som internationellt. Samtidigt märks medias ökade intresse för mätbarhet och jämförbarhet.

Även om ökad transparens välkomnas så uttrycks oro för att den ökade administrationen kanske inte alltid tjänar ändamålet – en mer hållbar samhällsbyggnadssektor – på ett helt rimligt sätt. Många är alltså till och med bekymrade över att branschens mindre aktörer får allt svårare att hänga med i hållbarhetsutvecklingen. Framför allt handlar detta om snabbt ökande krav i förhållande till små resurser och om de ovan nämnda administrations- och rapporteringskrav som är illa anpassade till mindre verksamheter. De små aktörerna uttrycker själva frustration över att de administrativa kraven börjar bli svårhanterliga.

Ett par representanter för banker och finansinstitut beskriver till och med oro för att de små aktörerna får en konkurrensnackdel allt eftersom hållbarhetskraven för finansiering skärps. De menar att hela sektorn skulle förlora på en sådan utveckling; något som många i rapporten håller med om. En miljöchef uttryckte det såhär:

”Vi ska inte inbilla oss att det inte spelar någon roll för oss stora om de små slås ut av de ökande hållbarhetskraven. Våra arbetssätt gör att vi är beroende av varandra.”

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer