maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Små byggföretag i storstaden får mest stryk

Under 2023 gick 1 725 byggföretag i konkurs. Storstadslänen stod för 66 procent av konkurserna, varav enbart Stockholm för 39 procent. Det redovisar Byggföretagen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Byggmarknaden i storstadsregionerna är mer räntekänslig, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

- Byggmarknaden i storstadsregionerna är mer räntekänslig, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

I fem län, Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Skåne, var antalet byggkonkurser på den högsta nivån sedan 1994. Nio av tio företag som gick omkull under 2023 hade färre än 10 anställda.

- Småföretagen är känsliga för likviditetsstörningar och svagare efterfrågan gör att de helt enkelt inte får in tillräckligt med pengar för att täcka löpande utgifter, säger Johan Deremar.

Antalet anställda som drabbas av konkurserna ökade med 44 procent och totalt drabbades 5 657 personer av byggkonkurser under 2023.

- Det är det högsta antalet anställda som drabbats av konkurser sedan 90-talskrisen, säger Johan Deremar.

Antalet konkurser inom byggindustrin ökade med 37 procent under 2023 jämfört med 2022.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer