maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Smakstart för Engcons första börsår

Rekordhög omsättning och god lönsamhet för fjärde kvartalet 2022. -Vi summerar ett historiskt år då bolaget tog klivet in på börsen med vårt omsättningsmässigt starkaste kvartal. Rörelseresultat och lönsamheten överträffade våra finansiella mål och en stark orderbok skapar trygghet för kommande kvartal, säger vd Krister Blomgren.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Nettoomsättningen uppgick till cirka 1,9 miljarder svenska kronor under 2022. Engcons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Foto: Engcon

Engcons år inleddes med en större prishöjning som kompensation för höjda leverantörspriser kombinerat med komponentbrist, långa ledtider och ett krigsutbrott i Ukraina. Stora förköps- och bunkringseffekter som konsekvenser av prishöjningar och långa ledtider resulterade i en hög andel tidigarelagda ordrar i kvartal fyra 2021 och kvartal ett 2022. Detta i kombination med en ökad osäkerhet kring konjunktur, inflation och räntor innebar att bolaget i det fjärde kvartalet såg en förväntad nedgång på de nordiska och europeiska marknaderna. Detta till trots var orderingången ur ett längre perspektiv på en hög nivå.

Värt att notera är ett trendbrott där tillväxtmarknaderna under helåret 2022 för första gången stod för en högre orderingång än Norden vilket gör Engcon mindre beroende av de mogna marknadernas mer cykliska grävmaskinsförsäljning.

Nettoomsättningen uppgick till cirka 1,9 miljarder svenska kronor under 2022. Engcons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer