maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Smart säker park byggs

Här tar representanter från näringsliv,...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Här tar representanter från näringsliv, myndighet och regering första spadtaget för byggbranschens gemensamma Säkerhetspark vid Arlanda flygplats i Stockholm.– Insatserna för att minska antalet olyckor på våra byggarbetsplatser får aldrig ta paus. Vår vision är noll olyckor. Säkerhetsparken blir ett viktigt verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker byggbransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.Det är Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till Säkerhetsparken som byggs med inspiration från det finländska konceptet Safety Training Parks. Säkerhetsparken blir en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kommer att kunna träna på säkerhet.I styrgruppen för projektet sitter flera av Sveriges största byggföretag, däribland Peab, NCC och Skanska.– På Peab är vi 15 000 människor som varje dag går till jobbet och gör produktionen möjlig. Ingenting är viktigare än att de ska komma hem oskadda efter arbetsdagens slut. Att vi nu bygger Säkerhetsparken är en viktig del i att ständigt utveckla det förebyggande arbetet, säger Roger Linnér, COO på Peab.Från regeringen fanns arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) representerad. Johansson välkomnar initiativet:– Byggindustrin är en av de mest utsatta branscherna för allvarliga arbetsplatsolyckor. Att människor skadas eller dör på sin arbetsplats är helt oacceptabelt. Jag välkomnar initiativet om en branschgemensam säkerhetspark inom byggindustrin som syftar till att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud.Även Arbetsmiljöverkerkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem betonar vikten av förebyggande arbete för att värna säkerheten på arbetsplatser:– Det absolut viktigaste arbetsmiljöarbetet är det förebyggande, att arbetsgivare, skyddsombud, anställda och andra som finns på den lokala arbetsplatsen tillsammans skaffar sig kunskaper om vilka risker som finns och hur dessa ska hanteras för att undvika ohälsa. Den säkerhetspark som jag idag fått bevittna det första spadtaget till känns som ett mycket bra initiativ och har möjligheten att bli en god plats för lärande inte minst i säkerhetsarbetet.Säkerhetsparken planeras stå färdig för invigning oktober 2019.Bildtext: Roger Linnér, COO, Peab; Ylva Johansson (s), arbetsmarknadsminister; Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier; Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige; Henrik Löfgren, divisionschef NCC Infrastructure; Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer