maskinentreprenoren logo

Inköpsmagasinet

Smartaste vägen till säkrare arbetsmiljö

Det finns mycket att vinna...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Det finns mycket att vinna på att utnyttja Ahlsells kostnadsfria tjänst 
Riskanalys. Vi var med när Ahlsell gjorde en riskanalys av arbetsmiljön hos Östuna Maskin AB i Knivsta.Svante Smeds, vd Östuna Maskin AB, ville ha en genomlysning av säkerheten i sitt företag. Behovet fick han nyligen när han gick en kurs i SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete.– För mig är säker arbetsmiljö att ingen av våra anställda ska göra sig illa – varken ute på arbetsplatserna, i verkstan, på gården och till och från jobbet, berättar Svante Smeds.Östuna Maskin har sju anställda och jobbar i huvudsak som underentreprenör åt stora byggbolag. Inför dagens risk­analys hoppas han att Ahlsell ska hjälpa hans företag att hitta rätt produkter och att dokumentera de produkter som används i firman för att få ännu bättre ordning och reda säkerhetsmässigt i företaget. Svante och hans bror Stefan Smeds har varit delägare i många år tillsammans med sina föräldrar som nyligen lämnade över ledarskapet av företaget till bröderna.– Vi behöver hjälp med det praktiska kring säkerhet. Och vi vill ha en fin pärm med all dokumentation, som vi vid behov kan visa upp för kommunen vid inspektioner.Riskanalysen utförs av Oscar Ekblom, specialistsäljare personligt skydd på Ahlsell, som är på plats i Svantes verkstad:– Jag tycker att Svante är ett föredöme. Det är inte många småföretagare som lägger ner den här energin och tiden på säkerhetsfrågor. De flesta kör bara på. Oscar berättar att det viktigaste vid en riskanalys alltid är att bygga bort riskerna. Hans mål är att hjälpa kunden att skapa ordning och reda.– Vi är ute efter en form av nollvision, där maskinentreprenören får reda på de eventuella säkerhetsbrister som finns och vad som behöver åtgärdas, fortsätter Oscar Ekblom. Tillsammans med Svante går han runt i verkstaden för att, som han uttrycker det:– Identifiera verksamheten och bilda mig en uppfattning hur vardagen ser ut hos Östuna Maskin. Vid kemikalieskåpet i verkstaden ser han en kartong med vinylhandskar, som används vid hantering av oljor och fetter. Något som de allra flesta gör.– Ersätt vinylhandskarna med nitrilhandskar. Det finns inte något syfte med att ha vinylhandskar i en verkstad. De står inte emot oljorna. Vilket kan skada huden, menar Oscar Ekblom.I samförstånd med Svante delar han in verkstaden, som också fungerar som tvätthall, in de arbetsmoment som utförs där i olika stationer.– Det är för att jag måste förstå hur det ser ut säkerhetsmässigt och för att det ska bli en enkelhet och tydlighet i analysen. För Svante blir indelningen i stationer ett lättare sätt att motivera alla anställda att följa de riktlinjer vi sätter upp tillsammans. Oscar understryker att det är viktigt att initiativet kommer från Svante och att han själv bara fungerar som ett stöd med sina kunskaper.– Sammanfattningsvis tycker jag att Svante ligger i framkant och verkligen månar om sina anställda och ser till att de har en trygg arbetsmiljö.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer