maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Snabbare byggstarter i Göteborg

Göteborgs Stad tänker i nya...

placeholder
Sofia Barreng

Lästid:  0 min

article

Göteborgs Stad tänker i nya banor för snabbare byggstart. Med flera parallella processer mellan byggaktörer och kommunen bör spaden komma i jorden ett helt år tidigare jämfört med det traditionella arbetssättet.Det nya arbetssättet gör det möjligt att börja bygga strax efter att detaljplanen fått laga kraft. Byggaktören projekterar byggnaden parallellt med att detaljplanen utformas och Göteborgs Stad erbjuder särskilda processer för att ta fram nybyggnadskarta, genomföra lantmäteriförrättning och förbereda bygglovsansökan.Redan 2014 startades Bostad 2021, ett samarbetsprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs Stad, för att snabbt skapa tusentals nya bostäder utöver den ordinarie produktionen.– En viktig lärdom från Bostad 2021 är att alla byggprojekt inte klarar av att nå en tidigare byggstart genom parallella processer, säger Henrik Kant, Göteborg Stads stadsbyggnadsdirektör.Ett arbetssätt med parallella processer kräver att byggaktören är aktiv tidigare i processen och har finansiella och organisatoriska möjligheter att följa en utsatt tidsplan.– Det kan innebära att även byggaktören behöver se över sina rutiner och arbeta på ett annat sätt än tidigare, säger Johan Benjaminsson som är t.f. chef för lantmäteriavdelningen och en av de som utvecklat det nya arbetssättet.En annan viktig förutsättning är att det finns utbyggt vatten och avlopp samt vägar på plats som har kapacitet att klara den nya bebyggelsen. Dessutom bör marken vara klar att bebyggas så snart detaljplanen fått laga kraft, exempelvis ska alla förhandlingar om markförvärv vara klara och inga större ledningsomläggningar behöva göras.– Vi vet att en del andra kommuner erbjuder parallell fastighetsbildning eller parallell bygglovshandläggning som är två av delarna i vårt nya arbetssätt. Men att införa flera parallella processer som ett koncept som går att pröva i alla exploateringsprojekt är något nytt, fortsätter Johan Benjaminsson.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer