maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Snabbare utbyggnad av kraftnät lyckas

När 2023 sammanfattas konstaterar Svenska kraftnät att man ökat takten i utbyggnaden och moderniseringen av det svenska elsystemet. Ledtiderna är nästan halverade, meddlear Lotta Medelius–Bredhe generaldirektör på Svenska kraftnät.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Idag driver man cirka 300 projekt varav 70 stycken är i entreprenadfas. Foto: Tomas Ärlemo/Pressbild

I början av 2023 fanns en reell risk för elbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling, men redan i februari klassificerade risken för effektbrist ner till låg, skriver Svenska Kraftnät i sin årsredovisning. Och under resten av 2023 har energitillgången i Europa förbättrats påtagligt, med generellt lägre elpriser.

Samtidigt är Svenska kraftnät mitt uppe i ett omfattande arbete med att modernisera och bygga ut det svenska elsystemet. Idag driver man cirka 300 projekt varav 70 stycken är i entreprenadfas.

– Under 2023 projekterades 35 mil kraftledning, 10 mil kraftledning byggdes och 11 stationer driftsattes. Vi har också kommunicerat viktiga förhandsbesked och investeringsbeslut för att möta den ökade elförbrukningen, säger Lotta Medelius–Bredhe.

Svenska kraftnät har under 2023 skickat in 13 koncessionsansökningar för nya kraftledningar. Det kan jämföras med tidigare år då antalet ansökningar uppgått till högst ett par. I årsredovisningen för 2023 höjs målet från att bygga cirka 30 mil kraftledning per år till 50 mil om året. I årsredovisning framgår att resultatet av externa och interna åtgärder har gjort att ledtiderna reduceras från 14,5 år till 8,5 år för kraftledningar. Det är en förkortning med cirka 40 procent.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer