maskinentreprenoren logo

Teknikreportage

Snabbflytt av berg i Borås

Snart skjuts sista salvan på...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Snart skjuts sista salvan på nya logistikområdet Viared i Borås. Miljontals ton har sprängts, krossats och hanterats för att ge plats åt lagerhallar och kontor. Trots det är behovet ännu inte stillat, fler byggen är på gång.Vi befinner oss i knallebygd, Boråstrakten, med dess historia av handel, entreprenörskap och textilkunnande. Med raska steg är trakten nu på väg in i framtiden och den stavas e-handel. På kort tid har industrimark i området lockat till sig intressenter från hela landet.Läget utmed riksväg 40 och närheten till Göteborg och dess hamnar är idealiskt för stora logistikföretag och den lokala kompetensen inom handel och textil ger ytterligare argument för en etablering.Inom fem år ska allt arbete vara klart på Viared Västra. Då ska allt material vara sålt och tomterna byggklara.– Det nya logistikområdet Viared Västra omfattar 90 hektar industrimark till en kostnad för kommunen av 350 miljoner kronor, berättar Daniel Göök som är näringslivsutvecklare i Borås kommun. Det är den största satsningen på industrimark som vi gjort någonsin.Förutom några hektar i området, som är reserverade för en eventuell järnvägsdragning, har kommunen snabbt sålt all mark i den senaste exploateringen. Det innebär att nya projekt redan är under planering. Mer jobb för hungriga anläggningsentreprenörer är alltså under uppsegling.– Vi vill exploatera ytterligare i Viaredsområdet, mot Göteborg till, men har även projekt på gång norr och söderut, säger Daniel Göök och tillägger att han inte ser någon mättnad av marknaden utan tvärt om en fortsatt stor efterfrågan på industrimark.Lars Jörgner ser ingen mattning i efterfrågan av logistikbyggnation.Han får medhåll av Lars Jörgner, Kanonadens platschef i Borås. – Vi växer för varje vecka, konstaterar han och bekräftar därmed kommunens bild av hur snabbt hjulen snurrar i Borås.Sedan Nässjöbaserade Kanonaden etablerade sig med kontor i Borås för två år sedan har Lars Jörgner haft fullt upp med rekryteringar och personalstyrkan på plats är nu uppe i 29 personer varav fyra platschefer, en kalkylator och en projektör. Till detta kommer en diger skara f-skattare med egna maskiner. Det går fort framåt och Lars ser ingen inbromsning.– Byggandet inom logistik verkar inte mattas av som till exempel bostadsbyggandet. Det är snarare tvärt om, det ökar.Borås kommun inledde arbetet med utökningen av logistikcentret vid Viared efter semestrarna 2012. Redan 2013 kom Kanonaden in i projektet. Företaget har stått för avba-ning, terrassering, schakt för VA samt viss installation, grundläggning och finplanering på cirka 45 av de totalt 90 hektaren. Till saken hör också att två av Kanonadens delägare bildat ett separat bolag, Viareds industrimark AB, tillsammans med lokala åkeri och entreprenadbolaget Fristads Express AB och köpt delar av marken.Sprängningen har utförts av Kanonadens dotterbolag Bergbolaget. Krossning har utförts både av Kanonaden och Fristads Express, som även saluför det färdigkrossade materialet.Ute på det nya logistikområdet samsas grävmaskiner och dumprar med kranar som reser lagerbyggnader och vanligt folk på väg till jobbet i de nyetablerade företagen. Totalt finns cirka 160 företag representerade i Viared, av dessa ett femtontal i det nya området.David Kjellin och Andreas Engdahl kommer inte att stå utan arbete de närmaste åren. Bara bergknallen i bakgrunden rymmer minst en halv miljon ton att krossa.Logistiken har paradoxalt nog varit en av de största utmaningarnai byggandet av det nya logistikområdet. Det har nämligen redan från början varit ett rejält högt tempo i etableringen och mycket har hänt på samma gång. Erik Söderqvist är mättekniker och arbetsledare för Kanonaden. Han berättar att företaget inledningsvis arbetade parallellt med kommunen som själva stod för vägbyggandet samt viss entreprenad inom området.– Det är alltid en utmaning att få logistiken att fungera vid arbete på den här typen av stora ytor, menar han. Som mest hade vi nog tillsammans med kommunen 50–60 grävmaskiner, dumprar, bandtraktorer med mera rullande här.Nu är flera av lagerhallarna på plats och tempot har lugnat sig något. Men att arbetet närmar sig sitt slut för med sig nya utmaningar, det börjar helt enkelt bli ont om utrymme. När nytt material sprängts loss och krossats måste det hamna på rätt plats för att inte ställa till bekymmer. Utmed riksväg 40 har en enorm vall av 0-150 byggts upp. Den fyller två funktioner, dels skyddar den vägen, dels härbärgerar den nästan 1,5 miljoner ton bergmaterial som ännu inte kommit till användning i området.Totalt har hela 6 miljoner ton losshållits under projektets gång, 3,7 av dessa har Kanonaden varit delaktigt i berättar Erik Söderqvist. Massbalansen har dock genomgående varit mycket god. Även om stora delar av området bestått av berg att avlägsna har andra delar varit mossmark som måst fyllas.Vid områdets allra sista bergknalle står två grävare och en kross och arbetar assisterade av en hjullastare. Det är underentreprenörer från Frödebergs Åkeri AB och Kalvsjöholmsbolaget AB som förkrossar och flyttar material efter en sprängning.Leif Eriksson har spakat grävmaskin sedan 1960. Naturligtvis är han pensionär sedan flera år tillbaka, men gillar att jobba på ”övertid”.Runt maskinerna ligger hög efter hög av krossat bergmaterial i olika fraktioner. Mellan högarna rör sig hjullastare och dumprar och demonstrerar tydligt att väl planerad logistik är helt nödvändig för att arbetsplatsen ska fungera över huvud taget.Uppe på en pall står en Caterpillar 374F med Andreas Engdahl vid spakarna. Egentligen är hans arbetsplats Bålsta utanför Stockholm, men familjen väntar tillökning så han har fått tillfällig förflyttning till hemmaplan. Uppgiftenär att mata en Metsokross med material från senaste skjutningen.– Jag matar krossen och Leif ser till att jag bara får de bästa bitarna, berättar Andreas, han knackar all skut så att jag slipper hantera för stora block.Leif heter liksom sin vikingnamne Eriksson i efternamn och går på ständig övertid menar kollegerna. Själv är han väldigt nöjd med att ha kommit tillbaka till jobbet efter pensioneringen.– Jag var hemma ett par månader, men saknade det sociala livet på jobbet, så jag kom tillbaka, berättar han och tillägger att han kört grävmaskin sedan 1960.– Det blir 59 år i maskin, säger han och skrattar gott när kompisarna konstaterar att han faktiskt hunnit lära sig att knacka skut med tiden. Förr var det lingrävare som gällde för Leif Eriksson, men numera är det en bandare från Volvo som är hans arbetsplats.Helt ny på det här jobbet är David Kjellin som gör första dagen i Viared. Han kör en Caterpillar 982M och lastar ut den 0–150 som krossen producerar, annars jobbar han på flera ställen runt om i Småland och Västergötland.Före årsskiftet ska den sista salvan på området lossa återstående bit av bergknallen som arbetslaget sakta men säkert krossar och fraktar bort. Men även om sista skottet gått kommer de att ha jobb på platsen i lång tid framöver. Kontraktet stipulerar att allt ska vara klart till slutet av 2025 och det lutar åt att berget utan problem kommer att hålla dem sysselsatta i fem år till.Samtidigt som Leif, Andreas och David håller förkrossen varm jobbar ett par mannar från Fristads Express med att finkrossa. Företagets Calle Stigsson berättar att han beräknar att man krossat cirka en miljon ton hittills och mer blir det. Materialet krossas i 10-15 olika fraktioner som säljs till kunder både inom Viared och i övriga Borås. Även Calle Stigsson håller med om att det är högt tryck på verksamheteni Borås och han är inte överdrivet oroad över att få kunder på sitt grus. Vägg i vägg med krossanläggningen reser sig gaveln på den mest imponerande byggnaden i hela området.Det är logistik-, bemannings-och rekryteringsföretaget Speed Group som just håller på att färdigställa sin 495 meter långa lagerhall.I den 83 000 kvadratmeter stora byggnaden kommer så kallad tredjepartslogistik att utföras och en av kunderna är passande nog för Boråstrakten heminrednings- och textilföretaget Hemtex.Utmed ena långsidan av Speeds jätte-byggnad bygger Mattias Lundvall terrass för en asfaltplan.Han är en av de underentreprenörer som Lars Jörgner anlitar sig av. – Jag tog steget och köpte egen maskin för två år sedan, berättar Mattias som varit maskinförare sedan 2002 innan han startade egna firman Lund-valls Schakt.– Det kändes som rätt läge att bli sin egen och maskinen, en Volvo EC 300E, köpte jag av min förre arbetsgivare.Någon oro för att stå utan jobb finns inte.– Det har rullat på bra och alltid varit jobb året runt och maskinen är dess-utom utrustad med 3D maskinstyrning så jag kan ta alla typer av uppgifter, säger han.Mattias och Lars är helt eniga om att tempot är högt och tidspressen hård just nu. Detta illustreras tydligt av att hela 150 000 kvadratmeter hallar byggts på Viared och Lars, som under åren i branschen arbetat med ett femtiotal byggen, erkänner att han häpnar över utvecklingen.– De nya lagerhallarna är så enormt mycket större än de var tidigare, konstaterar han och reflekterar att det inte bara är storleken som rusat iväg, byggtakten är även den maximerad.– Ett bygge på 17 000 kvadratmeter, som vi jobbade med i Landvetter nyligen, färdigställdes på bara 5,5 månader från start till inflyttning. Det är extremt fort.Det kan till och med vara så fort att det räcker nu. Lars Jörgner ruskar lite lätt på huvudet.– Så klart går det alltid att sätta in mer folk och mer maskiner. Men det finns en gräns, och jag tror att vi är där nu.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer