maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Socialt hänsyn ska in i byggbranschens upphandlingar

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att utveckla och informera om stöd för att främja jämställdhet och icke-diskriminering vid offentliga upphandlingar inom bygg- och anläggningssektorn.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Jämnställdhet och sociala hänsyn tas in i regelverket för offentliga upphandlnigar för byggbranschen, anser Märta Stenevi och regeringen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Företag som redan i dag arbetar för jämställdhet, icke-diskriminering och som erbjuder bra villkor ska inte missgynnas i konkurrensen om offentliga uppdrag jämfört med företag som väljer att ta kortsiktiga genvägar på arbetstagarnas bekostnad. Med tydligare kravställning vid upphandlingar kommer arbetsförhållandena i branschen kunna förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi.

I syfte att öka användningen av arbetsrättsliga villkor vid upphandling mot sektorn ska också en kompetenshöjande insats genomföras. Genom att det ställs krav om sociala hänsyn ges företag i branschen incitament att värna mer om en inkluderande arbetsmiljö.

Krav som syftar till att skapa en inkluderande arbetsmiljö ska bidra till en mer attraktiv sektor som kan locka fler unga och vuxna att välja en utbildning på gymnasial- eller högskolenivå med inriktning mot bygg- och anläggning oavsett kön och bakgrund. Om fler kvinnor väljer att arbeta inom sektorn motverkas den könssegregerade arbetsmarknaden och därmed bidrar uppdraget till det jämställdhetspolitiska delmålet ekonomisk jämställdhet.

I informationsinsatsen kommer även det stöd som har utvecklats av myndigheterna vad gäller arkitektur och gestaltad livsmiljö, minskad klimatpåverkan och projektkultur att ingå.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer