maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Sommarens högtryck i ekonomin avspeglas i MEKO-rapporten

En rad konjunkturrapporter i sommar visar på rekordhögt tryck i byggbranschen. Även Maskinentreprenörernas MEKO-rapport följer trenden och visar på rekordnivåer.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Maskinentreprenörernas (ME) egen konjunkturbarometer blir allt mer intressant då det i dagsläget finns referenspunkter tillbaka till 2015. Förutom rena ekonomiska fakta bygger MEKO även på intervjuer med 80 medlemsföretag. Därmed går det att få både en utveckling i procent och så kallat känsloläge. Känsloläget benämns som konfidensindikator i rapporten.

Såhär skriver Navet Analytics som tar fram rapp-orten åt ME: 

”Den sammanvägda konfidensindikatorn visar en stark tillväxt sedan förra mätningen i november, till ett värde som motsvarade situationen för två år sedan innan pandemin bröt ut. Förväntningarna om läget sex månader fram i tiden visar en naturlig säsongsmässig avmattning, men på en nivå där värdet ändå ligger högre än jämfört med de senaste tre åren”.

Maskinentreprenörernas bransch har därmed inte bara återhämtat sig från pandemin. MEKO visar snarare att branschen surfat igenom pandemin i hyfsat normalt tempo, och nu ökar. Läget gör dock att det blir allt svårare att hitta den kompetens som företagen behöver för att klara uppgången.

Totalt visar inte senaste MEKO-rapporten ”all time high” på samtliga mätområden, men när det gäller ett antal centrala mätpunkter har rekord slagits.

– Arbetsvolymen har ökat med 32 procent, och det är en historiskt hög nivå, och avsevärt mycket bättre än förväntat, kommenterade Jens Linderoth, chefsanalytiker på Navet, när rapporten gicks igenom internt på ME.

I MEKO görs också alltid en ”rekryteringsmätning”. Företagen får svara på frågan hur lätt eller svårt det är att hitta kompetent personal. Den senaste rekryteringsmätningen visar att andelen som anser det vara mycket svårt att rekrytera medarbetare i ledningsfunktion har ökat betydligt sedan förra mätningen i november 2020. Detta hänger med stor sannolikhet ihop med att företagen i branschen växer och blir större. Och då ökar behovet av ledningsfunktioner. Men inte bara storleken avgör här. Personer med ledningsfunktion blir allt mer intressanta då allt fler maskinentreprenörer räknar på egna jobb och där upphandlingar och ökade miljö-krav kräver ny kompetens.

Men svårast är att få tag på anläggare och maskinförare. 86 procent anser att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera kollektivanställda. Det är i och för sig en minskning sedan förra mätningen, men saknar betydelse då svårigheten fortfarande upplevs som mycket stor.

Flertalet av de värden som ingår i MEKO visar en mycket stark uppgång i maj till rekordhöga nivåer. Utvecklingen har kraftigt överstigit förväntningarna på några ställen. Inte minst visar parametrar som arbetsvolym, faktureringsläge och efterfrågan mycket höga nivåer.

– Faktureringsnivån har ökat med 25 procent i mätningen, och det är på den högsta nivå sedan mätningarna i MEKO började, säger Jens Linderoth.

Även om MEKO sticker ut denna gång är det inte någon större överraskning. Flera konjunkturrapporter, bland annat från Konjunkturinstitutet, visar på samma nivåer för det som benämns ”bygg-industri”. Navet Analytics ser inte heller att någon dämpning är på gång i närtid. Och maskinentreprenörer som inte sällan arbetar inom segmentet infrastruktur får antagligen räkna med att jobben trillar på även under 2022: 

”På riksnivå uppgick de samlade infrastrukturinvesteringarna 2020 till närmare 30 miljarder kronor. Utfallet blev en minskning med drygt 8 procent jämfört med helåret 2019. 2021 väntas en horisontell utveckling, följt av en förväntad kraftig ökning 2022”, skriver Navet Analytics.

Behovet att säkra kommunernas försörjning av vatten, är stort och investeringsvilja finns. Däremot blir kapacitetsbrist problemet kommande år, spår Navet. Statsbidrag till följd av pandemin gör också att kommuner har bättre ekonomi nu än tidigare år. Enligt en enkät gjord av SKR väntas många kommuner genomföra stora VA-investeringar framöver.

– Det är generellt sett en spännande och intressant situation, men rapporten visar också på stora utmaningar där kapacitetsbristen måste hanteras på ett smart sätt, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna.

Även faktadatabasen Byggfakta visar att trenden går åt det håll som MEKO-rapporten visar. Inte bara byggstarter ökar, även projekteringen ökar just nu, vilket visar att byggkonjunkturen kan fortsätta till 2022.

Text:

MEKO

Navet Analytics som tar fram MEKO går igenom en rad olika faktadatabaser. Till detta tillkommer den så kallade Underhålls-panelen som består av 80 aktörer, som genom att svara på ett antal fasta frågor ger sin bild av företagets situation när det gäller marknad och försäljning. De utvalda företagen är spridda över hela landet och har olika storlek.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer