maskinentreprenoren logo

Branschreportage

Spränga berg med finess

Inne i Katarinaberget spränger Implenias...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Inne i Katarinaberget spränger Implenias bergarbetare sig allt längre in för att ge plats åt Slussens nya bussterminal. Projektet är oerhört komplext där hänsyn måste tas till trafik, boende och t-banan bara några meter bort. Det enda som syns utifrån Stadsgårdsleden är ett stort svart hål. På plats inne i berget pågår en febril aktivitet på en plats som om några år ska bli Slussens nya bussterminal för resenärer på väg mellan Slussen och stockholmskommunerna Nacka och Värmdö. I detta skede är det svårt att föreställa sig att det inom några år kommer att passera tusen-tals människor här dagligen.Längs bergväggen rinner det vatten och luktar fuktigt gråberg. I övrigt är det tystare än förväntat, främst för att den enorma borriggen i bergrummet för tillfället inte används för att borra. En bergarbetare står i borriggens korg några meter upp och fäster sprängtrådar på en bergvägg i riktning mot tvärtunnlarna mot t-banestationen Slussen.Tillsammans med Implenias projektchef, Rickard Karlzén, går vi in i det som kommer att vara bussterminalens vänthall. En bit bort syns den framtida ankomsthallen.För att komma närmare bergväggen och på nära håll se arbetet går vi försiktigt mellan borriggen och en laddbil som står parkerad alldeles intill riggen. Ladd-bilen är fylld med sprängmedel som används i projektet.Implenias bergarbetare borrar och spränger sig längre och längre in i berget.– Det här är ett väldigt komplext projekt. Den stora utmaningen är att planera och ta hänsyn till att bergarbetet sker mitt inne i Stockholm med boende, trafik, näringsidkare och t-banan i nära anslutning. Det är också komplicerat och utmanande att synka flera olika teknikgrenar som sprängning, mark- och betongarbeten, berättar Implenias pro-jektchef Rickard Karlzén.Implenia bygger bussterminalen på uppdrag åt byggherren Stockholms stad. När den är klar kommer SL att äga och drifta bussterminalen. Anledningen till att terminalen ska placeras inne i berget är att de ytor som krävs för den skulle bli svåra att anordna på kajen parallellt med utrymmena för Saltsjöbanan, utan att utföra relativt stora utbyggnader i Saltsjön.Dessutom skulle en terminal på kajen innebära stor påverkan på stadsbilden. I detaljplanen för Slussen finns det heller inte någon möjlighet att placera bussterminalen på samma plats som den tidigare låg, det vill säga närmare t-banan.I Rickard Karlzéns ansvarsområde ingår bland mycket annat att organisera och hantera kontraktsfrågor, upphandla leverantörer, se till att maskinerna uppfyller beställarens krav, där miljökraven är högt prioriterade. Implenia har tillgång till flertalet maskiner: två större hjullastare, en lågbyggd hjullastare och några teleskopmaskiner i olika storlekar.Men de riktigt tunga maskinerna är borriggarna från Epiroc, där två stycken Boomer XE3C är de kraftfullaste riggarna utrustade med fyra bommar med vardera 40 kilowatt på alla tre borr aggregaten. Den fjärde bommen används för laddning från korg. Riggarnas storlek är nödvändig för att kunna nå upp till takhöjden 14 meter. I projektet används även en Epiroc 2-bomsrigg. Med de stora borriggarna går det att köra tre stycken borrar samtidigt. Beroende på berg-kvalitet går det med varje borr att borra 6-7 meter per minut.Stolt bergarbetare.Tom Ragnarsson kör borriggarna och hjullastarna och laddar sprängmedel.– Visst känner jag stolthet när jag jobbar med det här, det är ju ett av Sveriges häftigaste projekt. Vi är med och skapar någonting och det är mycket special, där ingen salva är den andra lik, säger bergarbetaren Tom Ragnarsson, som kör borriggarna och hjullastarna och laddar sprängmedel.En vecka in på 2019 drog det gigantiska projektet igång. Implenia ansvarar för att spränga tre stora bergrum och forsla bort mer än 270 000 kubikmeter berg – så vitt vi vet det hittills största borr- och sprängningsarbetet för en bussterminal i Sverige. Bergmassorna tas ut med lastbilar, främst via Stadsgården under kvällar och nätter för att störa så lite som möjligt.Men innan arbetet med Slussens nya bussterminal drog igång krävdes år av diskussioner om var den skulle ligga. Och innan mark- och miljööverdomstolen kunde ge klartecken för arbetet föregicks det under lång tid av en rad miljöutredningar.Projekteringsarbetet var förstås också omfattande innan den första borren trängde igenom graniten i Katarinaberget den sjunde januari 2019. Den åttonde januari sköts den första salvan.Byggtiden innan bussterminalen kommer att vara klar beräknas till 4,5 år, varav Implenias borrnings- och sprängningsarbeten inklusive mark- och betongjobb förväntas ta knappt 2,5 år. Det betyder att det är en mycket pressad tidplan som ställer stora krav på logistik och hög kompetens av Implenias personal.Bussresenärerna får alltså vänta till år 2024 innan terminalen är färdigbyggd.Implenias arbete omfattar borrning, sprängning, bortforsling av spräng-massor, betongarbeten, asfaltering av busskörytorna och allt som är under marken med VA och så vidare. Som mest kommer det vara cirka 80 byggarbetare under jord samtidigt, både sprängare och betongarbetare med flera.När Implenia har gjort sitt tar andra underentreprenörer över arbetet med stomkomplettering, tekniska installationer och omfattande testerav installationen.I Katarinaberget finns bland annat två stycken borriggar från Epiroc som når en höjd av 14 meter.– Det har inte gjorts något liknande projekt i Sverige för bussar. Inte vad jag vet i alla fall, säger Rickard Karlzén.De tre bergrummen kommer ha en spännvidd på upp till 24 meter och en längd av cirka 350 meter. Bussarna kommer att köras in ungefär i höjd med Fotografiska museet på Stadsgårdskajen. Sedan fortsätter bussarna ner under jord och släpper av passagerare och vänder runt och tar upp folk på andra sidan vänthallen. Bussarna körs ut samma väg som de kördes in.Terminalen är placerad i ett läge nära stadsgårdsbranten, Glashuset och KF-huset. Västerut ansluter terminalen till tunnelbanan där den kopplas ihop med entréer både vid Ryssgården och Götgatan. Vid Lokattens trappa planeras ytterligare en entré för anslutning mot Stadsgården.Närheten till befintliga anläggningar, verksamheter och boende innebär att sprängningarna måste utföras både skonsamt och försiktigt, där mindre delar sprängs ut vid varje sprängning för att Implenias bergarbetare successivt ska ta sig fram genom berget. Sprängarna måste också ta hänsyn till att cirka 20 pelare med måtten 15 gånger 15 meter ska bevaras i berget genom precisions-sprängning. Boende i närheten får om de önskar ett sms som varnar innan varje sprängning, som sker vardagar mellan klockan 7-22.I god tid innan borrningarna och sprängningarna inleddes undersöktes berget noggrant och kvaliteten har bedömts som god. Som sig bör har även alla byggnader som eventuellt kan beröras av arbetet inspekterats och försetts med vibrationsmätare, vars värden Implenia ständigt övervakar.Bygget av bussterminalen vid Slussen har visat sig vara mer omfattande och komplicerat än vad man tidigare trott. Det är dock i dagsläget inte fastslaget vad slutkostnaden blir. Men beställarens antagna riktkostnader var på drygt 700 miljoner kronor.– Min drivkraft i detta projekt är att jag får jobba med så mycket duktigt folk, specifikt inom berg, betong och mark. Jag har jobbat 33 år i branschen och lär mig fortfarande nya saker eftersom varje projekt är unikt. Jag har dessutom för-månen att jobba med så många människor med många olika kompetenser. Det sporras jag av och jag känner stolthet av att få jobba i ett så här stort projekt.Terminalen kommer att bestå av två körbanor, en för ankommande och en för avgående bussar. Vänthallen placeras i mitten. In och utfart kommer att ske via Stadsgården där öppningen kommer vara 29 meter bred.Brian Mayes jobbar med injektering, som inkluderar betongsprutning, bultning och laddning med mera.– Det här är ett komplext projekt som blir maffigt när det är klart. Det är svårare än andra projekt eftersom det ligger i en stadsmiljö och vi måste tänka mycket på hus runt omkring.Och det är så speciellt med alla de här hallarna. Detta är jag med och bygger för människor, och det är svårt att förstå hur komplicerat det här projektet egentligen är, berättar Brian Mayes.Rickard Karlzén tittar ut över Stadsgårdsleden och berget där den nya bussterminalen ska ligga.Inne i berget vibrerar det till i fickan med ett sms som varnar att det inom cirka 40 minuter är dags för Projekt Slussen att fyra av en salva i Katarinaberget. Sms:et borde kanske ge en känsla av oro, men eftersom jag är i gott sällskap med ansvariga och bergarbetare, alltså de som skickar ut sms:en, finns det förstås inget att oroa sig för.Inför nästa sprängning töms omgivningen kring området där berget ska sprängas. Laddbilen med sprängmedel körs ut ur tunneln, borriggen flyttas långsamt och bergarbetarna promenerar rutinmässigt därifrån.Cirka en halvtimme senare uppe på Implenias kontor, som är placerat i baracker på Katarinavägen ovanpå bergrummet, hörs en dov knall.En i raden av flera sprängningar dagligen och tusentals i projektet som helhet har genomförts och kommer att genom-föras i cirka två år till.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer