maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Stabil byggbransch i november

Inbromsningen i byggbranschen planade ut under november. Både byggstarterna ökade något, och byggmaterialpriserna slutade rusa. Men det är sannolikt bara tillfälligt, menar bedömare.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggandets fördelning i november 2022 Foto: Byggfakta

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,2 procent mellan oktober och november enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Byggandet ökade både i bostadssektorn och i andra sektorer. Mellan november 2021 och november 2022 har Byggstartsindikatorn ökat med 1,8 procent.

Ett minskat bostadsbyggande har kompenserat av ett ökat byggande av lokaler.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

-Byggstartsindikatorn har ökat något de senaste månaderna och årstakten är nu svagt positiv. Bakom detta ligger en uppgång i det offentliga byggandet som mer än väl kompenserat för fallande privat byggande. I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. En hel del av uppgången kan hänföras till ökade priser och inte ökade volymer, säger Tor Borg, analyschef på CityMark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder ökade med 0,8 procent under november. Enligt nya reviderade siffror steg bostadsindikatorn något även under oktober, efter att ha minskat 13 månader i rad dessförinnan. Jämfört med november i fjol var nedgången -20,2 procent. Det är för tidigt att avgöra om de senaste två månaderna verkligen är en utplaning eller bara en tillfällig inbromsning.

-Bostadsindikatorn är tillbaka på den nivå den låg på innan pandemin och det skulle förvåna mig om vi inte kommer att få se ytterligare nedgång med tanke på hur snabbt efterfrågan faller, säger Tor Borg.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer