maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Stabilt Bellman i snålblåsten

Bellman Group har haft ett stabilt kvartal, där koncernens helhetserbjudande och geografiska bredd inom infrastruktur och anläggning ger resultat trots lågkonjunktur i byggbranschen som helhet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article För Bellman Group ökade nettoomsättningen med fem procent i kvartalet, varav tre procent var organisk tillväxt. Ökningen var främst hänförlig till affärsområde Nord och ett större industriprojekt där tre dotterbolag inom koncernen är verksamma. Foto: ME

Koncernen är huvudsakligen exponerad mot infrastruktur- och industriprojekt och har låg exponering mot den osäkra bostadsmarknaden, som nu har nått rekordlåga nivåer.

För Bellman Group ökade nettoomsättningen med fem procent i kvartalet, varav tre procent var organisk tillväxt. Ökningen var främst hänförlig till affärsområde Nord och ett större industriprojekt där tre dotterbolag inom koncernen är verksamma.

Tillväxten motverkades dock delvis av en minskad omsättning i affärsområde Väst på grund av lägre aktivitet i projekten på Västlänken som ett resultat av projektförseningar. Koncernens resultat ökade totalt med 14 procent i kvartalet, varav 13 procent var organisk tillväxt. Resultatförbättringen var främst hänförlig till omsättningsökningen i affärsområde Nord.

- Bellman Group har sammantaget en stabil verksamhet och drar nytta av koncernens helhetserbjudande och geografiska spridning. Vi är huvudsakligen involverade i långa infrastrukturprojekt som ger stabila intäkter över tid. Jag är mycket nöjd med att koncernens dotterbolag samarbetar i allt fler projekt, vilket bådar gott för framtiden, säger Magnus Persson, vd för Bellman Group.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer