maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stark anläggningsmarknad men konkurrensen om jobben hårdnar

Det kan bli hårdare konkurrens...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Det kan bli hårdare konkurrens om jobben inom bygg- och anläggningsbranschen de närmaste åren. Samtidigt är det anläggningsmarknaden som är den starkaste och bidrar till att bygginvesteringarna totalt sett förblir oförändrade under 2021. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos som presenteras idag. Anläggningsinvesteringarna generellt sett ökade med totalt tio procent under första halvåret i år. De privata investeringarna minskade något, tre procent, samtidigt som de offentliga investeringarna växte kraftigt med hela 23 procent.Den goda utvecklingen för anläggningssektorn kommer att fortsätta under hela prognosperioden som sträcker sig fram till 2021, även om de privata investeringarna sjunker med en procent båda åren.Det är istället det offentliga byggandet, framför allt det statligt finansierade, som driver på den starka utvecklingen inom sektorn, enligt Byggföretagen. Satsningar på ny energiproduktion, upprustning och modernisering av VA – och avfallsanläggningar samt ett omfattande byggande av hamnar har drivit på utvecklingen. Nedgången återfinns inom delsektorn post- och tele, övriga delsektorer steg under första halvåret i år.Det energirelaterade anläggningsbyggandet, som innefattar bland annat kraftvärmeverk, elledningar, transformatorer och vindkraftverk, är den största privata delsektorn, med en investeringsvolym på nästan 22 miljarder kronor 2019.– Vår bedömning är ändå att de flesta planerade projekt påbörjas enligt plan och att redan igångsatta projekt löper på utan hinder, vilket medför att den goda tillväxttakten som segmentet haft första halvåret håller i sig året ut. Nästa år ser vi en större försiktighet från sektorn och investeringarna planar ut, dock på en fortsatt hög nivå, uppger Byggföretagen i rapporten.När det gäller väg- och järnvägsinvesteringar ser marknaden mycket god ut. Väginvesteringarna har ökat de fem senaste åren och fortsatte uppåt det första halvåret 2020. Mellan åren 2014–2018 växte kommunens väginvesteringar från 9,7 miljarder till 16,9 miljarder, en ökning på nästan 75 procent. De övriga anläggningsinvesteringarna, där merparten är investeringar i järnväg, har visat en positiv tillväxt sedan 2017. Den starka utvecklingen under det första halvåret 2020 (+42% i årstakt) tillsammans med regeringens satsningar i budgetpropositionen indikerar att järnvägsinvesteringarna kommer stiga kraftigt den närmaste tiden.– Investeringar i väg och järnväg håller återstarten av ekonomi under armarna. I den spårbundna trafiken behöver kapaciteten för både person- och godstrafik öka. Därför måste regeringen backa från hotet om ett återförstatligat järnvägsunderhåll, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.När det gäller arbetsmarknaden uttrycker anläggningsföretagen ”måttligt negativa anställningsplaner” medan husbyggarna är nära nog lika pessimistiska som under finanskrisen 2008-2009, enligt rapporten.Den sammantagna bilden i barometern är dock tydlig – företagen inom bygg- och anläggning minskar antalet anställda och planerar för fortsatta neddragningar framöver. Sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin beräknas minska med 8 000 personer mellan 2019 och 2021, enligt konjunkturrapporten.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer