maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Stark byggkonjunktur fortsätter

Byggföretagen prognostiserar en stark återhämtning...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Byggföretagen prognostiserar en stark återhämtning för bygg- och anläggning. Antalet sysselsatta ökar med 8 700 personer fram till 2022. Bostäder driver marknaden. Bransch- och arbetsgivarföreningen Byggföretagens konjunkturrapport visar att varslen i branschen började falla tillbaka under slutet av 2020. Byggföretagen räknar in 53 000 påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus under 2020. För 2021 och 2022 är prognosen 57 000 respektive 59 500. Dessutom tuffar anläggningsbyggandet på bra vid sidan om detta.– Bostadsbyggandet ökar igen efter några sämre år. Pandemin har påverkat nybyggnationen mindre än till exempel det skärpta amorteringskravet. Nu finns möjlighet till ett nytt momentum så länge politiken inte gör det svårare för vanliga löntagare att låna, säger Catharina Elmsäter-Svärd, som är Byggföretagens vd.Rapporten är goda nyheter för byggbranschen och landets maskinentreprenörer. Bygg- och anläggningsbranschens sammanlagda investeringsvolym, som innefattar bostäder, lokaler och anläggningar, ökar från 535 miljarder kronor under 2020 till 554 miljarder kronor 2021.– Samtidigt har regeringen inte gjort någon extrasatsning på infrastrukturen under pandemin. Vi räknar också med att det offentliga anläggningsbyggandet minskar redan 2022, säger Catharina Elmsäter-Svärd.Men den nedgång inom anläggning som Elmsäter-Svärd nämner är knappt ett gruskorn på vägen. För i år ökar investeringarna i anläggning för att nästa år falla tillbaka på samma relativt höga nivå som 2020. Frågan är vilka resurser det finns i företagen att hantera en så mycket högre investeringstakt än nuvarande läge. Kommer regeringen med en offensiv infraproposition senare i vår kan investeringstakten inom offentlig anläggning snarare gå upp än ner som Byggföretagens prognos visar.– Vissa delar av anläggningsmarknaden går extremt starkt, och de stora infrastrukturprojekten som rullar generar mycket volym. Så egentligen ligger anläggning på höga nivåer genom hela prognosperioden. Det är ju också en alarmerande arbetskraftsbrist inom anläggning redan, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen och en av de som arbetat fram prognosen.Sammantaget ökar bygginvesteringarna med närmare sju procent sett över hela prognosperioden. Den relativt starka investeringsutvecklingen leder till att sysselsättningen inom byggindustrin vänder upp och börjar visa positiva tillväxttal. Totalt sett ökar sysselsättningen med 2,5 procent.– Därmed kan man säga att den nedgång i sysselsättningen som byggindustrin såg förra året tas igen direkt här i år och det är främst sysselsatta inom bostadsbyggande som det handlar om. Är det någon som överraskade oss under arbetet med prognosen så var det väl att byggandet av bostäder går så pass bra, det är hyresrätter det handlar om och som bland annat fått statliga investeringsstöd för små hyresrätter, säger Deremar.Nya bostäder drar också med fler anläggningsjobb när nya gator och VA med mera ska fram. Byggföretagen räknar totalt med att nyproduktionen av samtliga typer av bostäder. Totalt sätt beräknas nybyggnadsinvesteringarna öka med 11 procent i år och med ytterligare 10 procent nästa år.Förra året ökade investeringarna i anläggning med 5 procent. Främst var det offentliga investeringar dom var loket med stora infrastrukturprojekt. I år fortsätter uppgången, även det privata anläggningsbyggandet ökar. VA och avfallsanläggningar och eftersatt underhåll i VA-näten är på flera ställen akut. Branschorganisationen Svenskt Vatten räknar med att investeringsbehovet är 40 procent högre än dagens investeringar i 20 år framåt.– Här vet vi ju nu att det efter pandemin finns kommuner med överskott och viss del av dessa pengar skulle väl kunna investeras ner i marken, resonerar Johan Deremar.De övriga anläggningsinvesteringarna, där merparten är investeringar i järnväg uppvisade en extremt stark utveckling förra året (+27 procent) och förväntas fortsätta stiga i god takt i år för att sedan falla tillbaka då pågående projekten såsom Västlänken i Göteborg, Varbergstunneln, spårutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg samt fyrspåret mellan Malmö och Lund, går in i lugnare skeden. Totalt sett ökar de offentliga anläggningsinvesteringarna därmed med 12 procent i år för att vända ner och minska med 3 procent nästa. Sammantaget ökar de totala anläggningsinvesteringarna med 6 procent i år, men sjunker med 1 procent 2022.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer