maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Stark rapport från Sweco bäddar för maskinjobb

Sweco-koncernens kvartalsrapport är intressant läsning för maskinentreprenörer. Det går bra, och det konsulterna räknar på nu blir längre fram jobb som inte sällan kräver anläggningsmaskiner.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna W Thorbjörnsson/Sweco/Pressbild

Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på nio procent och en ökning av resultatet med 36 procent (före skatt och räntor). Den gröna omställningen och klimatanpassningar drev en ökad efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster, rapporterar företaget.

– Jag är stolt över att vi ännu ett kvartal fortsätter att växa och att vi gör det inom alla våra sex divisioner. Marknaden var stabil under kvartalet, men med variationer mellan segmenten, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Marknaderna för energiinvesteringar samt för vatten- och miljötjänster var goda, delvis som en följd av tjänster kopplade till den gröna omställningen och klimatanpassningar, enligt Sweco.

Även efterfrågan på infrastrukturtjänster förblev stabil medan trenden i industrisegmentet förblev något osäker med undantag för norra Sverige, som fortsätter att vara en stark marknad till följd av den gröna omställningen. På fastighetsmarknaden var bostadssegmentet och det kommersiella segmentet fortsatt försvagade. Efterfrågan inom segmentet för offentliga byggnader var stabil.

Under kvartalet fick Sweco bland annat i uppdrag av Svenska kraftnät att genomföra en omfattande revision och upprustning av elöverföringssystemet i hela Sverige. Som ett led i Trafikverkets arbete med att ställa om till fossilfria godstransporter har Sweco fått i uppdrag att stärka järnvägsnavet i Hallsberg – en av Sveriges viktigaste knutpunkter.

Sweco har förvärvat Medins Havs och Vattenkonsulter AB, specialister på undersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Rådgivning inom vattenmiljöfrågor anses vara en nyckelkompetens i den gröna omställningen och efterfrågas av allt fler kunder, enligt Sweco.

– Med vårt breda erbjudande ser vi fram emot att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners fortsätta att driva utvecklingen inom hållbar samhällsutveckling, säger vd Ann-Louise Lökholm Klasson.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer