maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Bristande kontroll orsakade hissolyckan

Statens haverikommission har nu lämnat sin slutrapport gällande olyckan i december förra året där fem personer omkom i samband med att en bygghiss rasade. Orsaken var enligt myndigheten bristande kontroller. Arbetsmiljöverket rekommenderas nu att se över regelverket.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Bristande kontroller orsakade den tragiska olyckan i december förra året där fem personer omkom när en bygghiss rasade från nionde våningen. Foto: Shutterstock

Hissen som användes på arbetsplatsen var en kuggstångsdriven bygghiss monterad på en mast.

Statens Haverikommission har kommit fram till att det var bristande kontroller som ledde till att de saknade skruvförband som skulle hålla ihop masten aldrig upptäcktes. Vid olyckan saknades fem skruvförband. Mellan två av mastsektionerna saknades samtliga fyra skruvförband och masten hölls endast ihop av friktionen i skarvarna mellan maströren och av den sekundära strukturen.

Vid olyckan blev belastningen på masten större än vad konstruktionen kunde klara på grund av att skruvförbanden saknades, vilket ledde till att mastsektionerna separerades och hissen föll till marken. Skruvförbanden saknades sannolikt redan vid en hisshöjning som gjordes den första november.

Statens haverikommission skriver i sin slutrapport att dagens kontroller av bygghissar på systemnivå inte är tillräckliga för att säkerställa betryggande säkerhet för användarna. Därför rekommenderar de Arbetsmiljöverket att nu utreda hur kontrollsystemet vid montage av bygghissar kan stärkas samt att särskilt granska hur risker med bygg­hissar hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hissleverantören uppmanas att förtydliga rutinerna för egenkontroll av montage och andra serviceåtgärder för att minska risken för montagefel samt att vidta åtgärder för att säkerställa att uppställda rutiner följs och att avvikelser rapporteras och hanteras. Totalentreprenören rekommenderas att integrera risker med bygghissar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Både entreprenör och hissleverantör och hissmontör har vidtagit ett flertal åtgärder efter olyckan.

 

 

 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer