maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Statens pengar räcker inte till infrastrukturen

Den ekonomiska ramen för Trafikverket behöver uppgå till minst 96 miljarder kronor per år under perioden 2026 till 2037. Det framgår av Byggföretagens yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Historiska investeringar i infrastruktur i Sverige relaterat till BNP. Foto: Byggföretagen

- Kommande decennium behövs mångmiljardsatsningar för att komma till rätta med hela underhållsskulden på vägsidan och för att möjliggöra ett visst återtagande av eftersatt järnvägsunderhåll, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Byggföretagen har samma åsikt som Svenskt Näringsliv, nämligen att överskottsmålet bör överges för att istället få ordning på landets vägar och järnvägar som inte håller tillräckligt hög standard längre.

- Infrastruktursatsningar är samhällsbyggets grundplatta. Om skuldmålet sätts till 40 procent av BNP så frigörs mer än 500 miljarder kronor över en 10-årsperiod för tillväxtinvesteringar i infrastruktur och kraftförsörjning, säger Johan Deremar.

Enligt Byggföretagen måste Trafikverket också fokusera på att höja sin genomförandeförmåga. Att faktiskt också lägga ut jobben, så att säga.

De statliga infrastrukturinvesteringarna har legat på i genomsnitt 0,7 procent av BNP sedan början av 2000-talet fram tills idag. Det är för dåligt, menar Byggföretagen.

- Befolkningen växer, klimatförändringar ökar förslitningen på väg och järnväg och Sverige behöver rusta inom ramen för Nato-samarbetet. Det är hög tid att investera i ett förbättrat transportsystem, säger Johan Deremar.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer