maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Statliga upphandlingar klarar inte miljökraven

Sverige har högt ställda ambitioner när det gäller miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Riksrevisionens granskning visar dock att statens arbete med dessa frågor ännu inte är effektivt. Detta är något som maskinentreprenörer inte sällan påtalar. Bland annat brister i uppföljningar av miljökraven.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Myndigheternas engagemang har visserligen ökat, men det är fortfarande vanligt med brister i styrning, organisation, kompetens och uppföljning, säger riksrevisor Helena Lindberg. Foto: Ryno Quantz

Staten gör årligen upphandlingar för miljardbelopp. Riksdagen har flera gånger poängterat att offentliga upphandlingar ska ta miljöhänsyn, och att Sverige ska vara ett föredöme på området. Riksrevisionen har därför granskat statens arbete med miljöhänsyn vid upphandling. Den övergripande slutsatsen är att många myndigheter saknar en tillräckligt välorganiserad inköpsprocess och tillräcklig miljökompetens för att arbeta effektivt med de frågorna.

– Myndigheternas engagemang har visserligen ökat, men det är fortfarande vanligt med brister i styrning, organisation, kompetens och uppföljning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

För att kunna ta miljöhänsyn krävs ofta både bransch- och miljökompetens. Granskningen visar att närmare hälften av myndigheterna saknar tillräcklig kompetens i miljöfrågor, och att myndigheterna i otillräcklig utsträckning analyserar miljökonsekvenserna vid upphandlingar.

– I praktiken läggs ofta ansvaret för att ta miljöhänsyn på den enskilda upphandlaren och myndigheten blir då beroende av den personens intresse och ambitionsnivå. Det är för sårbart, säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att myndigheterna inte tillräckligt följer upp de miljökrav som ställts vid genomförda upphandlingar. Därmed finns det en risk att leverantörerna inte lever upp till de ställda miljökraven.

Riksrevisionen rekommenderar nu att regeringen vidtar åtgärder som leder till att rapporteringen om miljöhänsyn vid upphandling inom miljöledningssystemet förbättras, samt att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att följa upp den nationella upphandlingsstrategin regelbundet.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer