maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Statligt stöd för VA-investeringar efterfrågas

Branschorganisationen Svenskt Vatten vill att...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Branschorganisationen Svenskt Vatten vill att regeringen ger ekonomiskt stöd för investeringar i kommunalt vatten och avlopp. Det skriver man nu på hemsidan, med anledning av den rapport som SKR presenterat kring hur coronakrisen antas påverka de kommunala verksamheterna.I den senaste ekonomirapporten från SKR, Sveriges kommuner och regioner, framgår att påverkan av coronakrisen på de kommunala verksamheterna är omfattande; extremt tryck och omställningskrav på vården, smittspridning i äldreomsorgen, övergång till distansundervisning i gymnasieskolan, ökat tryck på socialtjänsten och ekonomiskt bistånd, inställda evenemang och minskad kollektivtrafik. Ökade statsbidrag tycks täcka upp för lägre skatteintäkter, men ser inte ut att täcka de merkostnader som uppstår. Det ter sig oklart om kommunerna kommer kunna upprätthålla verksamhet och investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin. Därför vill nu Svenskt Vatten att regeringen ger ekonomiskt stöd för investeringar i kommunalt vatten och avlopp.– Vi vet sedan länge att det finns omfattande behov gällande investerings- och innovationsförmåga. Vi vet också att branschen står inför stora kompetensförsörjningsbehov. Här kan statlig stimulans slå flera flugor i en smäll – skapa utvecklingsmöjligheter i hela landet, skydda miljö och människors hälsa samt återstarta ekonomin, skriver branschorganisationen på sin hemsida.I ett första steg vill Svenskt Vatten att man ger närmast berörda statliga myndigheter i uppdrag att översiktligt kartlägga behovens omfattning och fördelning i landet i såväl tekniska som ekonomiska termer. Då finns det underlag för att kunna bedöma lämplig stödform och ungefärlig omfattning. Coronakrisen är långsiktig och kommer lämna både den globala och den svenska ekonomin med bestående men konstateras.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer