maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Stockholm blir tillväxtmotor under 2023 - men inte mer...

Trots svaga utsikter för byggbranschen och svensk ekonomi väntas Stockholms län rida ut stormen under 2023. Stockholmsekonomin väntas öka med 0,1 procent under 2023. För övriga regioner i Sverige väntas negativa tillväxtsiffror. Det visar en analys från Stockholms Handelskammare, som bygger på data från analysföretaget Oxford Economics.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Stockolms ekonomi beräknas växa, men inte mer under 2023 Foto: Ryno Quantz

Byggbranschen i Stockholm går trögt, enligt marknadsanalytikerna Byggfakta. Pilarna pekar neråt. Cirka 12 procent i jämförelse med samma period förra året. Men det är ändå viss fart i huvudstadsområdet.

Stockholms Handelskammare har undersökt hur de ekonomiska utsikterna ser ut för Sveriges åtta regioner. Utsikterna är svaga men skiljer sig åt ordentligt mellan regionerna. Stockholms län är den enda region i Sverige som inte väntas ha en krympande ekonomi under 2023. Stockholmsekonomin väntas öka med 0,1 procent under 2023. Det är förvisso inte negativt men samtidigt långt ifrån Stockholms historiska genomsnittliga tillväxttakt på 3 procent per år.

Det största tappet under 2023 återfinns i regionen Mellersta Norrland. För Mellersta Norrland väntas den ekonomiska tillväxten hamna på -1,2 procent under 2023. Det avviker markant från den starka tillväxt som fanns under 2021 (+6,4 procent) och 2022 (+2,2 procent).

-Det är glädjande att Stockholm fortsätter att vara Sveriges tillväxtmotor, och utgör en stabil stöttepelare i dagens sämre ekonomiska klimat. Men prognoserna är inte satta i sten. Tillväxten skulle kunna vara mycket högre om vi skulle få till en mer tillgänglig bostadsmarknad som går hand i hand med att lösa Stockholms rekordhöga arbetskraftsbrist. Stockholmsföretagen hämmas också av den osäkerhet som nu finns om när de kan ta del av det utlovade elprisstödet, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Text: Micael Appelgren

Undersökningen

Stockholms Handelskammare har beställt och analyserat data från analysföretaget Oxford Economics gällande prognoser för Stockholm, andra riksområden och Sverige. Prognoserna avser bland annat BNP, BRP samt olika näringars förädlingsvärde (GVA) och har tagits fram genom att kombinera en rad olika makroekonomiska variabler och prognoser genom ett så kallat input-outputramverk. Ramverket används i syfte att mäta hur och i vilken grad förändringar i slutgiltig efterfrågan påverkar olika näringar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer