maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stockholms handelskammares förslag ger mer infrastruktur för pengarna

Stockholms Handelskammare har presenterat ett förslag på ett stort omtag med den nationella infrastrukturplanen. Enligt förslaget kan viktiga sträckor för kollektivt resande tidigareläggas, vägunderhållet ökas och nyindustrialiseringen stöttas – utan att investeringskostnaderna ökar.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Stockholms handelskammares förslag innebär bland annat en ytterligare satsning på Norrbotniabanan. Foto: Mikael Lundgren

– Sverige ska investera nästan 900 miljarder kronor och då är det viktigt att se till att skapa så stora nyttor som möjligt för varje investerad krona. Vi tycker att befintlig plan missar målet ganska rejält och det behöver korrigeras så att investeringen blir en bättre hävstång för kollektiv resande, arbetspendling och transporter som stärker nyindustrialiseringen i landet, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Enligt Stockholms Handelskammares förslag till nationell plan kan samma investeringskostnad ge 250 miljarder kronor i ökade samhällsekonomiska nyttor. Handelskammaren föreslår bland annat att ett antal projekt påskyndas och får en större finansiering eller finansieras fullt ut. Bland dessa märks bland annat fyrspår mellan Stockholm-Uppsala samt satsningar på Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Vidare föreslås att färdigställandet av ett system där viktiga stråk klarar en hastighetsstandard på 250 km/h på skyndas. Förslaget skapar även utrymme för ett antal helt nya järnvägsprojekt och en satsning på industriell utveckling av standardiserade byggprodukter samt klimatsmart byggande.

Bland de nya projekten märks bland annat ett samlat paket med satsningar på Norrbotniabanan, kapacitetsförstärkning på Malmbanan och vägåtgärder i Skellefteå för att möta investeringarna i regionens nya industrier. Det anslås även betydande medel för att förbättra pendlingen i Syd- och Västsverige. Sammantaget rör det sig om 15 nya järnvägsprojekt och ett stort antal vägprojekt som fyller viktiga funktioner.

– Det är åtgärder som inte prioriterats nog högt i nationell plan och som har potentialen att skapa goda nyttor i relativ närtid. Det leder till bättre möjligheter för kollektivt regionalt arbetspendlande och stärker den gröna nyindustrialiseringen i norr, säger Andreas Hatzigeorgiou.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer