maskinentreprenoren logo

Masslogistikcenter förenklar återanvändning av schaktmassor

Nyligen invigde Stockholms stad sitt masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden, som gör det möjligt att lokalt sortera och återanvända mer än 80 procent av stenmaterial och schaktmassor för byggnation av gator, torg och kvarter i Stockholm.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Anders Österberg, exploateringsnämndens ordförande och Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd invigde Masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Stockholms stad

Under 2018 startade masslogistikcenter sin verksamhet i Frihamnen, Norra Djurgårdsstaden. Sedan dess har det genomgått en utvecklingsprocess och flera samarbeten har tillkommit. Under hösten sker ytterligare utveckling med en ny anläggning som gör att återanvändningen av schaktmassor kan öka från 35 procent till 80 procent.

– Genom att arbeta lokalt och cirkulärt med schaktmassor och stenkross får vi en kraftigt minskad klimatpåverkan, men också en bättre ljudmiljö och renare luft. Det är en så kallad win-win situation och en viktig del i vårt arbete för ett mer hållbart Stockholm, säger Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Förutom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden använder idag ett delprojekt i Slakthusområdet samt Slussen anläggningen i Frihamnen. Även staden och Region Stockholm samarbetar kring utbyggnaden av tunnelbanan. Stenmaterialet från en av tunnelbanans etapper tas om hand i Norra Djurgårdsstadens Masslogistikcenter.

I anläggningen sorteras föroreningarna bort och tas om hand vilket gör det möjligt att återanvända massor lokalt istället för att gå omvägen via deponi. På plats i Norra Djurgårdsstaden används lastbilar som går på el och övriga transporter kan tanka HVO på någon av de befintliga stationerna.

– Att sortera lokalt och bygga upp en anläggning centralt i projektet möjliggör att vi kan optimera återvinningen och cirkulera massor med liten lokal miljöpåverkan avseende buller, damm och förorenat vatten. För interna transporter kan vi då använda el-driven lastbil och förnyelsebar el genom solceller på anläggningen. Vi möjliggör för återanvändning av takvatten som används i processen för våtsortering av massor. Med cirkulär och lokal masshantering skapas många synergieffekter vilket vi kan se när vi nu kör anläggningen, säger Fredrik Bergman genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer