maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stora kostnadsbesparingar med cirkulär masshantering

Med ökad cirkulär masshantering kan 60 miljarder sparas årligen i Europa i minskade råmaterialkostnader, konstaterar Sweco i en ny rapport. Trots det återbrukas det en mycket liten andel massor, både i Sverige och Europa.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Det finns stora kostnadsbesparingar i att återbruka mer massor. Runt 20 procent skulle kunna återbrukas enligt en europisk branschorganisation. I Sverige återbrukas runt en procent i dagsläget. Foto: Gettyimages

Varje år producerar Europa 4,2 miljarder ton massor av jord, kross och annat material från exempelvis anläggningsarbeten och underhåll av infrastruktur. Ofta klassas massor som avfall, trots att de skulle kunna återanvändas.

Det finns stora klimatmässiga och ekonomiska fördelar med att återbruka massor. I den nya Urban Insight-rapporten Circular materials in infrastructure - The road to a decarbonised future visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

– Den stora mängden byggmassor orsakar onödigt mycket buller, damm och utsläpp, framför allt från kostsamma tunga transporter med nytt eller använt material. Denna effekt skulle minska rejält vid en övergång till en mer cirkulär hantering, säger Valon Hasanaj, affärsenhetschef inom geoteknik och berg på Sweco.

Sverige är bland de länder i Europa som är sämst på att återbruka massor - här återbrukas endast en procent av massorna. Skälen är bland andra att det i Sverige finns gott om sten och sand, vilket gör det lätt att använda nytt råmaterial i stället för återbrukat. Även bristande samverkan inom branschen, långa vägar mellan byggprojekt och få lagringsplatser gör att nya täkter samt deponi blir enklare alternativ. Dessutom saknas lagstiftning och vägledning kring återanvändning och lagring av massor, enligt Sweco.

I Europa är genomsnittet för återbruk av massor runt 7 procent, men enligt branschorganisationen European Aggregates Association finns potential att återbruka runt 20 procent.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer