maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stora skillnader i byggmaterialförsäljningen förra året

Totalt sett sjönk försäljningsvolymen inom byggrelaterad handel med runt 10 procent i fasta priser under 2022. Stora skillnader mellan första och andra halvåret kan konstateras, enligt Navet.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Byggmaterialförsäljningen sjönk med 10 procent förra året, med stora variationer över året. Foto: Navet

Första halvåret 2022 minskade försäljningen av byggmaterial med 8 procent om man jämför med de första sex månaderna 2021. Under andra halvåret 2022 var volymen hela 13 procent mindre än samma period 2021.

– Situationen under första och andra halvåret skiljer sig emellertid åt väsentligt, vilket kan förklaras av den stigande räntan och den allt svagare konjunkturen, som påverkat hushållens köputrymme och vilja att konsumera, menar

Navet räknar med en fortsatt svag utveckling för försäljningen av byggvaror 2023. Ser man till prognoserna för hushållens konsumtion av sällanköpsvaror, så väntas en tilltagande minskning i år jämfört med 2022. Vi ser även att de påbörjade husbyggnadsvolymerna sjönk under 2022 - vilket får inverkan under året, menar Jens Linderoth, analysansvarig på Navet och med fokus på omvärldsbevakning och framtidsstrategier.

Navet räknar med en fortsatt svag utveckling för försäljningen av byggvaror 2023. Ser man till prognoserna för hushållens konsumtion av sällanköpsvaror, så väntas en tilltagande minskning i år jämfört med 2022.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer