maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Infralogistics fortsätter växa med tunga förvärv

Storspelaren Infralogisitics fortsätter att växa ytterligare genom förvärvet av starka bolag - bland annat Steffes schakt och EAG Entreprenad.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Storspelaren Infralogistics blir ännu större med förvärvet av Steffes schakt i Stockholm. Foto: Pressbild

Infralogistics har på senare blivit en stor aktör i den svenska anläggningsbranschen. Koncernen omsätter över en miljard med en rad starka förvärv de senaste åren, bland annat Kewab och Drottningholms Entreprenad. Koncernen har en ambition att växa genom förvärv och organisk tillväxt i de nordiska länderna. Synergierna av förvärv och organisk tillväxt ska i varje beslut och geografi optimera affärsmöjligheter och verksamheten, samt gynna hållbarhet. På senare tid har koncernen även lagt till Steffes Schakt i bagaget. EAG Entreprenad och EAG Rental är två andra starka förvärv.

Steffes schakt var varit verksamma inom byggentreprenad och schaktarbeten i Stockholmsområdet sedan 1993. Företaget omsätter drygt 35 miljoner kronor.

För helåret 2022 passerar bolaget nu 1,8 miljarder i omsättning, vilket är en ökning på 138 procent mot helåret 2021.

Förvärvsresan fortsatte under fjärde kvartalet 2022 förvärvades fem verksamheter. Verksamheterna är Antonssons Mark & Entreprenad, EAG Rental, EAG Entreprenad, Gävle Grävteknik och Steffes Schakt. Inför 2023 är orderingången på betydligt högre nivå än vid årsskiftet 2022 och det ser också mycket bra ut för hela 2023, meddelar Infralogistics.

"Vi ser bra effekter av att vi kan dra nytta av de olika bolagens marknads- och kundrelationer. Det gäller även synergier mellan våra olika segment och att vi nu tillsammans kan gå på större och mer komplexa projekt och agera som en helhetsleverantör enligt vår vision. Under årets fjärde kvartal har vi satsat på att skapa bättre förutsättningar gällande personal, anläggningar och enheter för att kunna hantera omsättningsökningen 2023", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

På 21 månader har hela koncernen förvärvat totalt 17 bolag och ett bolag har byggts organiskt. Nu rekryteras kompetenta medarbetare i olika befattningar till koncernens olika bolag.

Infralogistics strategiska fokus på lönsam tillväxt ligger fast. Företaget har flera dialoger med bolag på olika geografier som kompletterar segment inom recycling, ballast, grundläggning och markteknik, rental, maskin- och transporttjänster.

Bolagen EAG Rental och EAG Entreprenad omsätter tillsammans 250 miljoner kronor. Ägaren Micke Göthesson berättar att diskussionen med Infralogistic pågick i cirka ett år. Men med tanke på att det ingår flera starka företag i koncernen som ägarna av EAG kände väl till blev det mer och mer intressant att sälja.

- Vi tycker att upplägget var bra. Vi behåller namnet på våra företag och fortsätter att jobba vidare. Vi fick också ett bra bud som vi tyckte var intressant. Det som är bra med den här formen att arbeta är att vi blir starkare tillsammans. Både det att vi samarbetar i koncernen, men också inköp till exempel. Både gällande bränsle och maskiner, säger Micke Göthesson.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer