maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Storstädningen i byggbranschens mörka hörn kan börja

Fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks bryta mot svenska lagar och avtal, enligt undersökning från Byggmarknadskommissionen. Nu ska skumrasket bort.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Arbetsmarknads­minister Eva Nordmark har nu tillsatt en nationell delegation som ska arbeta bort arbets­kriminalitet i bland annat bygg­branschen som anses hårt drabbad av detta. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Byggmarknadskommissionen som tillsattes i februari 2020 ska slutredovisa sitt arbete i januari 2022. Redan nu har dock kommit en rad rapporter som visar det många har befarat; det finns allvarliga problem med arbetslivskriminalitet i branschen. Kommissionens uppdrag har varit att granska, kartlägga och föreslå åtgärder mot arbetslivskriminalitet inom byggsektorn. Kommissionen finansieras av företag, branschorganisationer, fackliga organisationer, byggherrar med flera, och leds av Stefan Attefall. Men den senaste undersökningen från Byggmarknadskommissionen är kanske ändå den som skakat om mest. Den visar:

Av drygt 1 000 utländska företag bryter 800 företag i någon form mot svensk lag och/eller mot signerade kollektivavtal.

Mellan 5 och 30 procent av byggnadsarbetarna i Stockholm bedöms befinna sig på arbetsplatsen utan arbetstillstånd.

Efter granskningen var det inte bättre än att Byggmarknadskommissionen polisanmälde tolv företag för olika former av arbetslivskriminalitet. Dessutom anmäldes 35 företag till Arbetsmiljöverket. Byggnads var inte sena med att reagera starkt:

– Byggnads har länge påpekat det akuta läget och förvånas inte av det här resultatet. Och hur länge detta har fått pågå utan att någon gjort något. Bristande kontroller och en ständig jakt efter billigaste möjliga lösning har lett till systematiskt fuskande och en kriminalitet som är bortom all kontroll, sa Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande, när undersökningens resultat först publicerades i Dagens Nyheter.

Johan Lindholm gick så långt att säga att det bara är att ”packa ihop” byggbranschen om det inte omgående tillsattes en kriskommission.

Detta arbete har nu startat. Den 27 september i år tillsatte regeringen med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en nationell delegation som bland annat ska verka ”samlande och stödjande för att motverka arbetslivskriminalitet” Både Byggnads ordförande Johan Lindholm och Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd ingår som ledamöter. Uppdraget ska delredovisas flera gånger och slut­redovisas senast den 28 februari 2025.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk och svartarbete. Tyvärr har byggbranschen infiltrerats av kriminella element. Därför välkomnar vi kommissionen mot arbetsmarknadskriminalitet. Det behövs kunskap, ansvarstagande och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen oavsett bransch, och bygg- och anläggning kan bidra med erfarenheter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Det Byggmarknadskommissionen kunde bekräfta i sin undersökning var att man såg ett genomgående mönster att företag som utgår från ett annat land och opererar på den svenska marknaden ofta tar med sig sitt eget hemlands förutsättningar, vanor och regelsystem. Detta leder till krockar med svenskt regelsystem och i förlängningen att företaget bryter mot både lagregler och avtal i Sverige. Undersökningen visar också att det saknas kontrollsystem i Sverige för att förebygga och motverka problemen som uppstår i och med den fria rörligheten. I intervjuer och samtal som gjorts med företrädare för byggsektorn konstateras att det är i hög grad utlandsregistrerade företag som står för en stor del av kriminaliteten, inte minst företag från Östeuropa. Inget tyder heller på att fusket är mindre i företag med kollektivavtal än utan. Det är inte heller skillnad mellan större och mindre företag.

Såhär sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när delegationens uppdrag presenterades:

– Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös. Den nationella delegationen kommer att utgöra ytterligare en ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa fusk och brottslighet i arbetslivet och därmed öka tryggheten i samhället.

I arbetet mot arbetslivskriminalitet har regeringen också stärkt Arbetsmiljöverkets anslag med 30 miljoner kronor per år från och med 2021. Syftet är att Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter ska kunna öka insatserna mot arbetlivskriminalitet. I budgetpropositionen för 2022 föreslår även regeringen att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ökas med ytterligare 10 miljoner kronor per år för att stärka arbetet mot arbetslivskriminaliteten.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer