maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stort anläggningsjobb i Skåne projekteras

Sista steget i planeringsarbetet med...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Sista steget i planeringsarbetet med östlig ringväg i Trelleborg är igång. Under året 2021 ska Sweco arbeta med detaljprojektering inom ramen för ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som heter Kuststad 2025. Därefter kan maskinerna rulla in.– Nu fortsätter vi arbetet som påbörjades med kommunfullmäktiges beslut 2016. När detaljprojekteringen är klar kommer vi kunna ge en tydligare bild av den framtida vägens utformning, säger Charlotte Lindström, projektledare Kuststad 2025.Detaljprojekteringen omfattar östra ringvägen och uppställningsplats på det så kallade östra verksamhetsområdet. Arbetet ska vara klart senast 31 december 2021. Projektet är komplext och inkluderar flertalet broar, bullerskyddsanordningar, dagvattenhantering och riskförebyggande åtgärder.– Detta är ett av regionens mest spännande stadsutvecklingsprojekt och vi på Sweco är väldigt glada att få vara med och bidra till dess genomförande. Vår samlade kompetens och långa erfarenhet inom infrastruktur och samhällsutveckling gör att vi står väl rustade att ta oss an utmaningen. Vi ser fram emot att driva uppdraget i nära samverkan med Trelleborgs kommun och Trelleborgs hamn, säger Fredrik Wallner, divisionschef för Swecos anläggningskonsulter.Arbetet med ringvägen och hamnvägen är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som syftar till att bygga cirka 5000 bostäder i nya kustnära stadsdelar i Trelleborg. Delar av projektet är medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer