maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Stort bergjobb för Veidekke

Veidekke ska spränga 500 000...

Larsa

Lästid

0 min
Dela

Veidekke ska spränga 500 000 kubik berg när Sicklaanläggningen vid Henriksdals reningsverk i Stockholm byggs ut. Byggstart sker i oktober och arbetet ska pågå i tre år.Projektet innebär en omfattande modernisering av Sicklaanläggningen där Veidekke bland annat ska spränga bergutrymme för en ny pumpstation, en ny grovrening samt nya försedimenteringsbassänger. Totalt ska 500 000 kubikmeter berg sprängas. Beställare är Stockholm Vatten och Avfall och kontraktet är värt cirka 600 miljoner kronor.-Vi kommer att involvera alla berörda parter genom en visuell planering och uppföljning veckovis, för att säkerhetsställa att planerade kapaciteter och mängder utförs. Morgonmöten och veckomöten kommer att hållas där produktivitet och HMS (hälsa, arbetsmiljö och säkerhet) kommer vara i fokus, säger Konstantin Spinos, arbetschef på Veidekke Anläggning.Veidekkes etapp, som är en utförandeentreprenad, startar i oktober 2018 och ska vara färdigt i oktober 2021. Just nu pågår planeringsarbeten. Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer