maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stort och svårt jobb i Gävle hamn

Gävle Hamn AB:s nuvarande Kemikaj är byggd på 30-talet och kajen har sedan dess genomgått åtskilliga renoveringar. Vid senaste besiktningen konstaterades att den behöver byggas om. I januri börjar bygget.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn AB och Thomas Wallentin, arbetschef Peab Anläggning Foto: Gävle Hamn AB

Peab anläggning har tilldelats entreprenadkontraktet. Arbetet med byggandet av den nya kajen förväntas påbörjas i januari 2022 och avslutas i oktober 2023. Total kontraktssumma beräknas uppgå till 89,4 miljoner kronor.

Under nästa år kommer pålningsarbeten genomföras som följs av betongarbeten och anläggning av kajdäck, samt rörarbeten med byggnation av rörledningar. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, byggnader, fundament med mera. Muddring och rivning planeras ske under 2023.

Den nya kajen kommer placeras i ett nytt läge med tillhörande anslutningsvägar. Gävle hamn efter 2023 kunna ta emot fartyg med ett djupgående på upp till 9 meter. Allt arbete kommer att bedrivas under pågående verksamhet, då nuvarande befintlig kemikaj måste vara i full drift och funktion under hela entreprenaden.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer