maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Stort ras för byggandet av småhus

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s prognos för påbörjade småhus 2023 sätts till 7 500, vilket är en minskning med 3 000 jämfört för med ett halvår sedan. För flerbostadshus har orderingången minskat med 61 procent för andra halvåret 2022. Det visar årets första Trähusbarometer.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ras för småhus enligt Trähusbarometern. Foto: Ryno Quantz

TMF:s prognos för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB, olika omvärldsfaktorer, branschenkäter och på den allmänna orderingången i branschen. Under 2022 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 4 860 ordinära småhus av trä, en minskning med 42 procent jämfört med 2021. Uppdelat minskade styckebyggda småhus med 47,1 procent medan gruppbyggda småhus minskade med 28,7 procent under 2022.

- Orsaken till den kraftigt sänkta prognosen för 2023 är den svaga orderingången under senhösten och vintern, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. Industrin lever fortfarande på den relativt goda efterfrågan som fanns under 2021 samt första halvåret 2022.

- Det enskilt största skälet till den utmanande situationen för våra företag är det säkerhetspolitiska omvärldsläget, i kombination med saker som finansiell osäkerhet. Men det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet i hög grad – inte minst frånvaron av ekonomiskt åtkomliga småhustomter i den kommunala planeringen. Och vi ska komma ihåg att drygt 200 kommuner i Sverige uppger att det finns bostadsbrist – med en tilltagande medvetenhet om att det nu måste planeras och byggas mer såsom folk vill bo.

Text: Micael Appelgren

Trähusbarometern

Trähusbarometern publiceras två gånger per år och visar orderingång och leveranser samt prognoser i antal för monteringsfärdiga trähus, både småhus och flerbostadshus. Källa är TMF:s egen statistik för småhus- och flerbostadshus samt SCB:s statistik för påbörjade och färdigställda lägenheter. TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer