maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stort stoppat markjobb omstartas av Svevia

På uppdrag av Stockholms stad ska Svevia utföra mark- och anläggningsarbeten för en nya stadsdelen med över 7 000 nya bostäder, förskolor, skolor, idrottsanläggningar, kontor och en stor anlagd park. Projektet stoppades 2018.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article De förberedande markarbetena för det nya bostadsområdet på Årstafältet startade under 2018 men avbröts under 2022 då Stockholms stad avslutade sitt samarbete med dåvarande entreprenör. Foto: Svevia/Pressbild

De förberedande markarbetena för det nya bostadsområdet på Årstafältet startade under 2018 men avbröts under 2022 då Stockholms stad avslutade sitt samarbete med dåvarande entreprenör. Nu tar Svevia över stafettpinnen. I nära samarbete med Stockholms stad har Svevia lagt en ny tidsplan och planerat det fortsatta arbetet.

– Till att börja med ska vi avsluta det som är påbörjat men inte färdigställt. Det handlar bland annat om två halvfärdiga gång- och cykelbroar, en betongbro och en stålbro, men främst omfattande schaktarbete, grundläggning, anläggning av ledningsgator samt vatten och avlopp, säger Magnus Skoglund, Svevia.

I nästa skede ska kvarterens vägar och gator anläggas innan arbete med bebyggelse, lokaler och grönområden kan påbörjas. Hela området beräknas vara färdigställt år 2035 med bostäder för cirka 17 500 invånare.

– Uppdraget är att skapa förutsättningar och bygga infrastrukturen för det bostadsområde som ska bli hem och arbetsplats för kommande Årstabor. Projektet speglar verkligen det Svevia lovar, att vi är grunden i svensk infrastruktur, säger Magnus Skoglund.

Det totala värdet av kontraktet för de förberedande markarbetena uppskattas till strax under 500 miljoner kronor.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer