maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stort VA-jobb för NCC i Luleå

NCC har fått uppdraget att...

placeholder
Larsa

Lästid:  0 min

article

NCC har fått uppdraget att anlägga 1,8 kilometer vatten- och avloppsledningar och en ny cirkulationsplats i Luleå. Projektet ingår i utbyggnaden av Östra länken och är värt cirka 150 miljoner kronor.NCC:s uppdrag ingår i utbyggnaden av Östra länkens fortsättning. I denna etapp ska NCC anlägga en ny cirkulationsplats i en av Luleås mest trafikerade korsningar och i samma korsning lägga vatten- och avloppsledningar. Den nya etappen kommer att resultera i säkrare vattenförsörjning till luleåborna och det centralt placerade vattentornet.Luleå växer och för att klara av fler invånare behöver stadens vatten- och avloppssystem byggas ut. År 2014 startade projektet Östra länken och utbyggnaden av vatten- och avloppsinfrastrukturen i Luleå. Nu börjar nästa utbyggnad, Östra länkens fortsättning, som är uppdelad i sju etapper som beräknas pågå till och med 2026 med en uppskattad budget på totalt cirka 1 miljard kronor.I alla Östra länkens etapper ställs höga krav på miljöhänsyn, i den nya etappen ligger fokus på att bevara känsliga natur- och kulturområden. De tidigare etapperna har bland annat inneburit att bevara rödlistade växters fortlevnad i området.Projektet är en totalentreprenad i utökad samverkan med beställaren Luleå kommun.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer