maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Stort VA-jobb för NCC i Luleå

NCC har fått uppdraget att...

Lästid

0 min
Dela

NCC har fått uppdraget att anlägga 1,8 kilometer vatten- och avloppsledningar och en ny cirkulationsplats i Luleå. Projektet ingår i utbyggnaden av Östra länken och är värt cirka 150 miljoner kronor.NCC:s uppdrag ingår i utbyggnaden av Östra länkens fortsättning. I denna etapp ska NCC anlägga en ny cirkulationsplats i en av Luleås mest trafikerade korsningar och i samma korsning lägga vatten- och avloppsledningar. Den nya etappen kommer att resultera i säkrare vattenförsörjning till luleåborna och det centralt placerade vattentornet.Luleå växer och för att klara av fler invånare behöver stadens vatten- och avloppssystem byggas ut. År 2014 startade projektet Östra länken och utbyggnaden av vatten- och avloppsinfrastrukturen i Luleå. Nu börjar nästa utbyggnad, Östra länkens fortsättning, som är uppdelad i sju etapper som beräknas pågå till och med 2026 med en uppskattad budget på totalt cirka 1 miljard kronor.I alla Östra länkens etapper ställs höga krav på miljöhänsyn, i den nya etappen ligger fokus på att bevara känsliga natur- och kulturområden. De tidigare etapperna har bland annat inneburit att bevara rödlistade växters fortlevnad i området.Projektet är en totalentreprenad i utökad samverkan med beställaren Luleå kommun.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy