maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Utmanande vägjobb till Betonmast

Betonmast har fått en totalentreprenad...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Betonmast har fått en totalentreprenad för Hisingledens södra del i Göteborg. Befintlig väg breddas, tre nya broar ska byggas samt en ny trafikplats. Uppdraget är värt 123 miljoner.– Det här är ett utmanande projekt, då fordonstrafiken kommer att fortsätta som vanligt under både brobyggnation och breddning av väg, säger Jens Andreasson, vd på Betonmast Anläggning.undefined;Vi ser fram emot att leverera en betydligt förbättrad och säker väg till Trafikverket och Göteborgs trafikanter.Vägen som i dag har ett körfält i varje riktning ska breddas till fyra körfält med mittseparering. Totalt rör det sig om en sträcka på 2,2 kilometer. Det skapas även bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafiken med en längsgående GC-väg parallellt med leden. En ny trafikplats benämnd Kålseredsmotet byggs planskild med bro över leden. Den nya trafikplatsen hamnar i mitten av vägplanens tre deletapper.Arbetet inleds omgående och beräknas vara färdigt juni 2023undefined;

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer