maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svårt saneringsjobb drar igång

Nu påbörjas arbetet med att riva de sju huskroppar i ett kvarter i Jönköping belägna på mark som ska saneras från föroreningar efter en nedlagd kemtvätt. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan 2018 huvudman för projektet och efter ett omfattande förarbete kan åtgärdsprocessen nu starta enligt plan.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Området i Mariebo är bara ett av cirka 80 000 områden i Sverige som bedöms kunna vara förorenade, enligt SGU. Foto: SGU/Pressbild

Under flera år har det pågått utredningar av ett förorenat villaområde i västra Jönköping, Mariebo. Mellan åren 1952 och 1975 låg en kemtvätt på platsen. De föroreningar, i form av ämnet tetrakloreten (PCE), som finns kvar i marken efter kemtvättens verksamhet behöver åtgärdas. 2018 gick SGU, på begäran av Jönköpings kommun, in som huvudman för arbetet med att undersöka området. 2023 beviljades SGU statliga medel för att efterbehandla området. Nu inleds denna fas.

I slutet av oktober kommer området som ska saneras att stängslas in för att de byggnader som finns på platsen ska kunna rivas. Inledningsvis töms respektive hus på lös inredning, varefter själva rivningen sker. Arbetet genomförs på flera av byggnaderna samtidigt och rivningen beräknas vara helt avslutad i januari 2024.

Sedan kommer det svåra markjobbet där det ska saneras. Detta kommer att pågå i flera år framåt.

– Rivningsarbetet är ett viktigt steg för att vi ska kunna komma åt marken för ytterligare undersökningar så att saneringsentreprenaden kan planeras i detalj och därefter komma i gång. Vi har gjort ett gediget utredningsarbete med en lång rad olika tekniker och utföranden för att undersöka föroreningen, och vi har bedömt att det behöver saneras. Det som ytterligare behöver avgränsas är hur djupt ned i berget som saneringsåtgärder behövs, säger Klas Arnerdal, projektledare på SGU som leder rivningsentreprenaden i projektet.

Text: Micael Appelgren

Mariebo

Området i Mariebo är ett av cirka 80 000 områden i Sverige som bedöms kunna vara förorenade. Sverige har sorterat dessa områden i en prioriteringsordning från 1 till 4, där områden som klassas som 1 har högst prioritet för att utreda, riskbedöma och vid behov åtgärda. Vid den nedlagda kemtvätten Färgaren har det bedömts finnas behov av saneringsåtgärder med anledning av föroreningstypen och att den finns i ett bostadsområde, även om mängden förorening inte är så omfattande jämfört med andra områden med samma typ av förorening.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer