maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svensk Betong befarar ny cementkris till hösten

Branschorganisationen Svensk Betong har kommit ut med en uppdaterad konsekvensanalys kring den svenska cementkrisen. – Politiken behöver agera och ge ett tydligt besked om fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Slite och Sverige säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. Redan till hösten riskerar vi att återigen stå inför samma akuta situation som förra hösten.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Branschorganisationen Svensk Betong befarar en ny cementkris till hösten och påvisar även att Sveriges beroende av Kina och Turkiet skulle öka om den inhemska produktionen av cement inte kan fortsätta. Foto: Pixabay

Krisen uppstod när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas täktansökan för ett nytt långsiktigt tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland efter den 31 oktober 2021. Tidigare hade man i januari 2020 fått tillstånd i lägre domstolsinstans.

För att avvärja det akuta hotet om en cementkris fattade regeringen den 18 november 2021 ett beslut om att ge Cementa förlängt tillstånd att bryta kalksten i Slite fram till 31 december 2022. Det korta tillfälliga tidstillståndet innebär dock att Cementa bara kan bryta ur kvarvarande kalksten från det tidigare tillståndet. Cementkrisen är därmed inte över, den har bara skjutits på framtiden ett år. Redan till hösten riskerar vi att återigen stå inför samma akuta situation som förra hösten, skriver Svensk Betong i analysen.

Branschorganisationen konstaterar också att det skulle ta flera år att ersätta de mängder cement som tillverkas i Slite med importerade varor. Med världsläget ifrågasätter Svensk Betong också om Sverige ska öka sitt beroende av import från Kina eller andra utomeuropeiska länder.

Text:

Sannolikt skulle Sverige bli beroende av utomeuropeisk cement från länder som Turkiet och Kina

”Ett ökat beroende av råvaror från länder som inte respekterar mänskliga rättigheter eller har uppsatta miljömål driver inte branschen, samhällsbyggandet eller Sverige framåt. Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har samhällsskydd och beredskap ställts i allt större fokus”, skriver Svensk Betong i rapporten.

– Tillgången till cement i Europa är starkt begränsad vilket gör det sannolikt att Sverige skulle bli beroende av utomeuropeisk cement från länder som Turkiet och Kina. Det krävs också en omfattande anpassning av dagens logistiksystem med hamnar, depåer, terminaler och lagringskapacitet. Till det ledtider för testning ökade ledtider för testning och provning för kvalitetssäkring av cement och betong.  Branschen kommer i så fall behöva stöd för en sådan omställning, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

– Det handlar om ett vägval där politiken behöver agera. En omställning till import av majoriteten av cementen som behövs i landet, i stället för inhemsk produktion, innebär att Sverige gör ett systemskifte som riskerar att försvåra klimatomställningen eller sätter oss i en beroendesituation som inte är önskvärd med anledning av den geopolitiska utvecklingen, fortsätter Malin Löfsjögård.

Text:

Cementkrisen är inte över trycker branschorganisationen hårt på. Regeringens beslut den 18 november 2021 att ge Cementa ett tidsbegränsat tillstånd att under 2022 bryta ur kvarvarande kalksten utifrån det tidigare tillståndet ger bara en kort tidsfrist året ut.

– För att fortsatt klara betongförsörjningen utan att riskera byggstopp behövs en långsiktigt hållbar och tryggad cementförsörjning.  Det behövs genomgripande reformer av tillståndsprocesserna. Ökat fokus måste ges på nyttan av verksamheten för samhällsutveckling, klimatomställning, samhällsskydd och beredskap och inte bara säkerställa den lokala miljöpåverkan. Politiken måste också se över möjligheterna att klassa kalkstensbrytning och cementtillverkning som samhällsviktig funktion, säger Malin Löfsjögård.

I rapporten bekräftas tidigare slutsatser om möjligheterna att ställa om till import i stället för produktion i Slite. På kort sikt är det bara möjligt att marginellt öka importen av cement till Sverige. Analysen är utökad med konsekvenser som politiken också behöver beakta som påverkan på miljö och klimat, sociala villkor och samhällsskydd och beredskap. Rapporten pekar också på allvarliga konsekvenser för klimatomställningen om satsningen på världens första klimatneutrala cementfabrik som planeras att utvecklas i Slite till 2030 inte blir av. Till det ett snabbt förändrat säkerhetsläge med exempelvis ökade behov av skyddsrum och fortifikationer.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer