maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Svensk malmproduktion gör toppnotering

Svensk malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige ökade med 27 procent. Det visar SGU:s Bergverksstatistik.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Bra tryck i gruvbranchen, och för Boliden blir det rekordkvartal. Foto: Lars deWall/Boliden

Av SGU:s statistik framgår att gruvbranschens sammanlagda omsättning ökade markant under 2021, till 69 miljarder kronor. Metallpriserna steg över lag och malmproduktionen var 88,6 miljoner ton, det hittills högsta i Sverige. Prospekteringsaktiviteten var också rekordhög.

Bergverksstatistik som SGU handhar är en statistisk sammanställning över den svenska och globala gruv- och mineralnäringen som kontinuerligt har givit ut sedan 1833. Här finns en rad intressant basfakta förutom produktionsnivåerna i Sverige:

Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är fortsatt tolv. Världens järnmalmsproduktion blev under 2021 2 444 miljoner ton, en ökning med drygt två procent jämfört med 2020.

Prospekteringsinsatserna i världen återhämtade sig under 2021 med en ökning på 35 procent jämfört med 2020.

Prospekteringsaktiviteten i Sverige 2021 var rekordhög. Den sammanlagda prospekteringskostnaden i Sverige var under 2021 1 230 miljoner kronor, jämfört med 970 miljoner kronor under 2020. Antalet undersökningstillstånd ökade också, till 585 under 2021 jämfört med 550 i slutet av 2020.

På uppdrag av LKAB har undersökningsföretaget Novus genomfört en undersökning bland 1 000 svenskar om utvecklingen och en framtida tillvaro i norr. Resultaten visar att bilden av landets norra delar har blivit mer positiv: Hälften av svenskarna (50 procent) tror på en bättre utveckling i norra Sverige jämfört med resten av landet, vilket är en ökning från 41 procent för ett år sedan. 73 procent bedömer att befolkningen kommer att öka i regionen, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Bara 18 procent tror på en sämre utveckling än för landet i övrigt, vilket är en minskning med 12 procentenheter.

Och det går bra för gruvorna:

- Starka priser och villkor tillsammans med en hög och stabil produktion vid våra gruvor och zinksmältverk har inneburit ett rekordkvartal för koncernen, trots hög kostnadsinflation. Under perioden har också omfattande underhåll genomförts vid kopparsmältverken, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer