maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svenska anläggningsprojekt kan få EU-stöd

Regeringen har beslutat att vända...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Regeringen har beslutat att vända sig till EU för att få ekonomiskt stöd för fem infrastrukturprojekt, däribland Norrbottniabanan och Ostkustbanan.Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har utlyst en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som syftar till att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Sverige kommer nu att ansöka om stöd till fem svenska infrastrukturprojekt, tre på järnväg och två hamnprojekt.– Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 procent av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.De projekt som är aktuella är:Järnvägsprojekt genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö, del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.Kostnaden för projekten är cirka 47,8 miljoner euro varav den ena hälften söks i bidrag och den andra hälften är egenfinansiering. Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och regeringen tar slutgiltig ställning till projekten innan ansökningen skickas in till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer