maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Svenska Kraftnät miljardinvesterar

Svenska kraftnäts (SVK) investeringar under...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Svenska kraftnäts (SVK) investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. 30 procent blir jobb för maskinentreprenörer.Den ökade investeringstakten beror på att SVK ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan och investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.– Kraftsystemet präglas av en allt snabbare omställning till följd av politiska beslut, utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el. Det ställer ökade krav på oss för att säkerställa ett kraftsystem som är säkert, effektivt och rustat för nya utmaningar, säger Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät.Svenska kraftnät genomför nu ett stort antal projekt för att möta dessa förväntningar. Förutom att nya ledningar byggs rustas gamla ledningar upp. SVK planerar att investera närmare 60 miljarder kronor i transmissionsnätet och för verksamhetsinvesteringar såsom IT-projekt under de kommande tio åren.Av total investering utgör entreprenadkostnaden cikra 70-80 procent varav markarbeten, stagförankringar och fundament utgör 30-40 procent. I genomsnitt utgör vägar 20 procent.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer