maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svenskar gillar gruvbranschen bättre

Drygt sex av tio personer i Sverige tycker att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller och varannan person (49 %) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde. Det visar en undersökning som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort tillsammans med undersöknings- och analysföretaget Novus.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Människor i Sverige har blivit mer postitivt inställda till gruvbranschen. Det visar en Novusundersökning som SGU har beställt. Foto: Ryno Quantz

Frågan om den svenska gruvnäringen bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller ställdes även i en undersökning som SGU gjorde tillsammans med SOM-institutet 2019. Då angav 52 procent av de svarande att de håller helt eller delvis med det påståendet. Inställningen till gruvnäringen har därmed blivit mer positiv under de tre senaste åren.

– Det ligger i linje med att vi på samhällsnivå börjar få upp ögonen för det råvaruberoende vi har till andra länder och också en ökad förståelse för att vi behöver bryta mer metaller och mineral för att klara den gröna omställningen, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Undersökningen som Novus gjort visar också att nära sju av tio (68 %) tycker att svensk gruvnäring är viktig för att skapa fler arbetstillfällen och ungefär lika många (73 %) tycker att gruvnäringen är viktig för svensk ekonomi. Varannan person (49 %) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde och drygt var tredje person (36 %) kan tänka sig att arbeta inom gruvnäringen.

– Det är mycket positivt för den fortsatta utvecklingen av svensk gruvnäring och vår försörjningstrygghet. Inte minst för att intresset för gruvnäringen och tillgång till kompetens är central för att industrin ska lyckas, säger Anneli Wirtén.

När det kommer till miljöaspekterna kring gruvnäringen anser sju av tio (69 %) att det finns en motsättning mellan gruvnäringen och miljöfrågor. Samtidigt tycker fyra av tio (44 %) att gruvnäringen är viktig för att minska negativ klimatpåverkan, medan en av tio (10 %) anger att den är ganska eller helt oviktig. Nästan hälften (47 %) tar varken ställning för eller emot.

– Gruvbrytning innebär alltid en miljöpåverkan. I Sverige har vi en stark miljölagstiftning, vilket ger goda förutsättningar att generera minsta möjliga påverkan lokalt, samtidigt som de råvaror som utvinns är nödvändiga för teknik som minskar klimatpåverkan globalt, säger Anneli Wirtén.

SGU har i uppdrag från regeringen att verka för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser. Myndigheten ska också främja hållbar tillväxt och företagande inom gruvsektorn.

Undersökningen genomfördes i december 2022 och omfattar 2 046 intervjuer.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer