maskinentreprenoren logo

Svenskt Näringsliv: "Företagen spår sämre tider"

Företagen räknar med sämre tider, visar Svenskt Näringslivs (SN) företagarpanel. Företagens förväntningar om framtiden dyker när det gäller försäljning, investeringar och även antalet anställda.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Hög inflation gör det svårare för regeringen att agera med expansiv finanspolitik för att stimulera byggbranschen och snabba på satsningar på infrastruktur. Foto: Ryno Quantz

Förväntningar kring investeringar för de kommande tolv månaderna visar på en kraftig nedgång i SN:s företagarpanel. Tidigare var det en övervikt med 22 procentenheter av optimistiska företag medan det nu är en övervikt med två procentenheter av företagen som tror på en minskning av framtida investeringsvolymer.

Dessutom visar företagarpanelen att förväntningarna kring antalet anställda minskar. I början av året var det en övervikt på 31 procentenheter av företagen som sa att de skulle öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna, nu är den siffran fem procentenheter.

Även byggsektorn känner av nedgången.

– Vi har redan sett varsel hos husbyggare. Vanligtvis i en lågkonjunktur brukar man bedriva en expansiv finans- och penningpolitik vilket leder till att räntorna går ned. Men nu är det tvärtom, Riksbanken höjer räntorna för att motverka den höga inflationen, vilken kan drabba bygg- och fastighetsföretag mer än vad det skulle ha gjort i en normal lågkonjunktur, säger SN:s chefsekonom Sven Olov Daunfeldt.

Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport från november visade att ekonomiska läget är ytterst osäkert. Då presenterades två scenarion: I ett mer optimistiskt scenario räknar man med nolltillväxt 2023 och i ett mer pessimistiskt scenario faller BNP med 1,2 procent.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer