maskinentreprenoren logo

Landet runt

Svenskt rekord i dieselstölder kommer slås 2022


placeholder
Micael Appelgren
article
article Bellmans Åker och Entreprenad har märkt ökade dieselstölder senaste månaderna. Bolaget försöker polisanmäla allt, men vd Dick Örn konstaterar att anmälningarna läggs ner direkt hur som helst. Foto: Ryno Quantz

År 2019 drog dieselstölderna genom maskin-entreprenörernas bransch som en farsot. Men 4 305 polisanmälningar det året slogs ett rekord som ingen önskade. Polisen hade då fått upp ögonen för dieselstölderna och en avdelning, Brottsamordning Väst, hade gjort en nationell analys och tillsatt resurser för att bekämpa dieselstölderna bättre. Resonemanget var att dieseltjuvar även syns i statistiken för andra brott, och att begränsa deras rörlighet genom att försvåra stöld av diesel, skulle hjälpa polisen att även få ner andra brott.

Men det gick inget vidare. I och för sig sjönk antalet polisanmälda dieselstölder två år i rad, och under pandemin var antalet anmälda dieselstölder nere på 2 666. Men den minskningen hade helt klart inget med polisens ökade intresse för dieselstölder att göra, utan mer att pandemin minskat tjuvarnas intresse att stjäla. Sedan dess har antalet anmälda dieselstölder ökat och redan i juni 2022 närmade man sig 3 000 anmälda, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Och det tickar på snabbt uppåt. Allt pekar på att rekordanmälningarna från 2019 kommer att överstigas rejält.

Idag verkar dock polisen helt tappat den nationella samordning som fanns 2019. Då talade polisen om ett ”helikopterperspektiv”. När tidningen Maskinentreprenören försöker nå polismyndigheten i dessa frågor i dag är det uppenbart att varken presstjänst, kommunikationsavdelning, eller handläggare känner till om det längre finns någon nationell brottsamordning mot dieselstölder.

Det är en utveckling som inte kommer att stärka landets maskinentreprenörers förtroende för polisens möjlighet att utreda brott. När Maskinentreprenörerna (ME) i augusti lät Navet Analytics genomföra en intervjustudie där dieselstölder och andra brott mot företagen undersöktes, svarade en klar majoritet att de var missnöjda med polisens arbete och många (45 procent) anmäler inte ens dieselstölder då de inte tycker det är lönt då polisen ändå bara lägger ner ärendet. Endast 2,7 procent av de tillfrågade i Maskinentreprenörernas undersökning säger sig ha förtroende för polismyndighetens arbete efter att de anmält stöld. 

Dieselstölder från anläggningsmaskiner har ökat i flera länder runt om i Europa sedan priserna gick i taket. I Storbritannien har polisen varit ute i media och varnat entreprenörer för att diesel-stölderna ökar rejält och där kommer flera tips från polisen om hur entreprenörerna bör skydda sig mot brott. Att skydda sig mot brott är något som svenska maskinentreprenörer har gjort länge. Men tjuvarna vinner mark än så länge.

I Maskinentreprenörernas undersökning rapporterar 92 procent av de tillfrågade att de anstränger sig för att förhindra stölder och skadegörelse. Bland annat genom att undvika att lämna diesel i tankarna, men även med mer avancerad utrustning som övervakningskameror. De intervjuade räknar med att man lägger drygt 30 000 kronor extra i snitt på brottförebyggande åtgärder.

Att företag blir utsatta för stölder är inte bara ett problem för bolagen själva. Tio procent av bygg-företagen har avstått investeringar i verksamheten under det senaste halvåret till följd av oro eller utsatthet för brott. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där drygt 4 000 företag har svarat.

Att stölder är ett stort problem för bygg- och anläggningsbranschen är känt, men vad det talas mindre om är att det får spridningseffekter på hela samhället.

– Kostnaderna är en sak. Men vad gör brottsligheten med tilltron till samhälle och rättsväsende? säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Och faktum är att fem procent av företagarna inom bygg har övervägt att lägga ned hela eller delar av verksamheten till följd av oro eller utsatthet för brott.

– En inkommande regering bör kunna visa hur företag ska skyddas från kriminella. Tyvärr är stölder av maskiner, arbetsverktyg, byggnadsställningar och vitvaror ett stort problem för bygg- och anläggningsbranschen, säger Tanja Rasmusson.

Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson har en likande analys:

– Det är en hel del som inte stämmer när endast 65 procent av medlemsföretagen tycker det är någon mening att polisanmäla dieselstölder och dessutom har tappat förtroendet för polisens förmåga att lösa brott. Det är inte en sund utveckling.

Text: Micael Appelgren

Undersökningar

Maskinentreprenörernas undersökning visar att bara 2,7 procent av medlemsföretagen har förtroende för polisens förmåga att lösa brott och
endast 65 procent av företagen polisan-mäler dieselstölder. Enligt en undersökning från Svenskt
Näringsliv har 10 procent av byggföretagen avstått investeringar på grund av oro för brott. Fem procent har funderat på att lägga ner av samma skäl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer