maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Svenskt rekord krossat

Produktionen av ballast i Sverige...

Text: Micael

2019-10-18

Lästid

0 min
Dela

Produktionen av ballast i Sverige ökade under 2018 till totalt 99 miljoner ton, en ökning med tre miljoner ton jämfört med 2017.Den största råvaran som produceras i Sverige är ballast, det vill säga grus, sand och krossat berg, då den utgör huvudkomponenten i asfalt och betong och även används som fyllnadsmaterial och järnvägsmakadam. Totalt har 99 miljoner ton ballast levererats under 2018, en ökning med 3 miljoner ton från 2017. Det är den högsta uppmätta produktionen av ballast någonsin.Ökningen är en fortsättning av den trend som påbörjades från 2014 som beror på ökat byggande. Nu avtar dock ökningen, men fortfarande från en hög nivå.Statistiken här hämtad ur SGUs årliga rapport Grus, Sand och Krossberg som beräknas bli klar senare i oktober.Samtidigt är naturgrusproduktionen den lägsta någonsin med 10,1 miljoner ton, 10procent av den totala ballastproduktionen. Och naturgrustäkterna minskar i antal i samma takt som krossbergtäkterna ökar. Omställningen fungerar såldes.De tre länen som producerar mest ballast är Västra Götaland (17 miljoner ton), Skåne (11 miljoner ton) och Stockholms län (9 miljoner ton). Störst andel krossberg finns i Östergötlands län, samt Västernorrland och Blekinge län.Störst produktion av ballast ton per invånare finns i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län (17,0) medan minst finns i Stockholms och Blekinge.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy