maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Sverige sväljer 10 ton ballast per invånare

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har publicerat en rapport som visar att samhällets behov av ballast, det vill säga grus, sand och krossberg, ökar. Det speglas av stigande produktionssiffror för dessa råvaror. Allt färre täkter producerar allt mer.

writer image

Lästid:  0 min

article
article Allt färre producerar allt mer ballast i Sverige. Över 100 miljoner ton vid senaste mätningen. Foto: ME

SGU har sammanställt statistik kring landets sammantagna produktion av ballast. De senaste siffrorna från 2021 visar på en rekordstor ballastproduktion, 101,4 miljoner ton, och ytterligare minskad produktion av naturgrus.

– Den aktuella statistiken bekräftar de långsiktiga trender som vi sett under de senaste åren. Samhällets behov av råvaror ökar. En av bergmaterialbranschens utmaningar är, förutom pågående arbete med att minska klimatpåverkan, även långdragna tillståndsprocesser, säger Magnus Johansson, statsgeolog vid SGU.

För att säkerställa tillgång till material av rätt kvalitet, minska utsläpp genom korta transportvägar och möjliggöra en högre grad av återanvändning av material behöver både masshanteringsplatser och områden för täktverksamhet i högre grad pekas ut inom såväl regional som kommunal planering, skriver SGU.

År 2021 utgjorde krossat berg knappt 92 procent av de totala leveranserna. Leveranserna från bergtäkter ökade med cirka 1 procent, från 91,7 miljoner ton 2020 till 92,5 miljoner ton 2021. Totalt sett var det 9,7 ton ballast per invånare. Högst var det i Västerbottens län med 22,9 ton per invånare och lägst i Stockholms län med 3,0 ton per invånare. Det beror dels på befolkningstätheten, dels på att det förekommer export och import av ballast mellan länsgränser.

De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (drygt 17 miljoner ton), Skåne (12 miljoner ton) och Stockholm (7 miljoner ton). Tillsammans stod dessa län för cirka en tredjedel av all ballastproduktion i Sverige under 2021.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer