maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Sveriges Åkeriföretag vill ha mer el och mindre diesel

Regeringens sänkta energiskatterna för bensin och diesel imponerar inte på Sverigs Åkeriföretag. Inte heller sänkt reduktionsplikt. Däremot hyllar åkarna pengar till elbilar i Klimatklivet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag/Pressbild

Den aviserade sänkningen av reduktionsplikten för diesel kommer ge en större sänkning av dieselpriset, än sänkt skatt, anser Sveriges Åkeriföretag, men samtidigt också påverka åkerinäringens omställningsprocess till fossilfria transporter negativt.

– Vi är generellt för att åkeriernas kostnader för drivmedel minskar så att svensk transportnäring får mer jämbördiga konkurrensvillkor jämfört med våra grannländer. Skattesänkningen som aviserades kommer dock inte ha någon betydande effekt på åkerinäringen. Tyvärr riskerar den kraftiga sänkningen av reduktionsplikten utöver att sänka priset på diesel också att bromsa åkerinäringens omställning till fossilfria transporter. För att det inte ska ske krävs andra åtgärder som minskar kostnadsgapet mellan att köra på konventionell diesel och fossilfria alternativ. Många åkerier har klimatåtaganden mot sina kunder och det blir nu förhållandevis dyrare att uppnå dem, säger Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag är mycket positiva till regeringens nya besked om förstärkningar av Klimatklivet och att mer pengar avsätts för introduktion av eldrivna- och andra miljövänliga tunga fordon samt eldrivna lätta lastbilar.

– Att förstärka stöden för laddinfrastruktur och fossilfria fordon och göra stöden mer långsiktiga har varit några av de viktigaste åtgärderna som vi föreslagit. Vi välkomnar därför de nya beskeden om ökat stöd och att det nu även ska gälla för lätta lastbilar. Vi hade dock gärna sett att stöden samlats så att det vore möjligt att söka stöd för både inköp av fordon och laddinfrastruktur i samma ansökan.

– Vi är också positiva till utökade satsningar på biogasproduktion och elektrobränslen och hoppas nu även att skattebefrielsen för biogas återinförs snarast möjligt, säger Ulric Långberg.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer