maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Handbok ska få fler att tänka cirkulärt

Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, ska med stöd från Vinnova ta fram en handbok för att producera cirkulära ballastprodukter. Målet är en digital processbeskrivning som branschen kan använda för att öka användningen av återanvänt och återvunnet material i infrastrukturprojekt.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article SBMI håller på att ta fram en handbok i att skapa cirkulära ballastprodukter. Foto: SBMI

Handboken kommer att beskriva processen för att skapa cirkulära ballastprodukter, från mottagning av överskottsmassor till kvalitetssäkring, sortering och slutprodukt.

- Vi kommer under året att bjuda in branschens aktörer för att få synpunkter på hur processbeskrivningen ska utformas i nästa steg. Det är viktigt att handboken blir användbar och relevant för alla aktörer, säger Kristina Lundberg, innovationsledare på Ecoloop.

I den andra fasen av projektet kommer fokus att ligga på att utforma handbokens innehåll och involvera de stora beställarna av ballastmaterial, Trafikverket och kommuner. Målet med samverkan med branschens tongivande beställare är att främja att efterfrågan på cirkulärt material ökar. Den digitala handboken kommer att publiceras på SBMIs webbplats under 2024.

- Handboken kan ge branschen en tydlig processbeskrivning för att producera cirkulära ballastprodukter. Det är stort fokus i samhället på cirkulärt byggande, och det här projektet tillför en möjlighet att sprida kunskap och skala upp en cirkulär hantering som några få aktörer idag är duktiga på, men som behöver breddas. Projektet är helt rätt i tiden, och syftar både till att bygga förtroende hos tillsynsmyndigheter för branschens processer, samt att höja kunskapsnivån i branschen. Genom att förbättra möjligheterna för SBMIs medlemmar att hantera massor på ett cirkulärt sätt kan vi bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle, och det kan även bidra till klimatmålen, säger Mårten Sohlman vd på SBMI.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer