maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Sveriges vägar klarar inte Nato-kraven

Underhållsskulden på det svenska vägnätet har ökat mellan 2022 och 2023, från 16,5 miljarder till 19,1 miljarder. 11 procent av de statliga vägarna var i mycket dåligt skick 2023. Det visar Transportföretagens årliga analys. Det är inte tillräckligt för att nå Nato-kraven.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen Foto: Ryno Quantz

För fjärde året i följd presenterar Transportföretagen analysen av hur våra statliga vägar mår i rapporten ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Analysen, som är den enda i sitt slag, visar tydligt att pengarna som går till vägunderhåll inte räcker för att minska underhållsskulden. Det behövs 2,3 miljarder extra varje år för att stoppa underhållsskulden att växa.

-Och då har vi inte börjat betala av på underhållsskulden, endast stoppat fortsatt förfall, säger Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen och fortsätter.

-Om vi fortsätter med dagens medel till vägunderhåll förväntas underhållsskulden öka från 19,1 miljarder kronor till 46 miljarder kronor 2033 enligt analysen och andelen mycket dåliga vägar öka från 11 procent 2023 till 25 procent 2033.

Att åtgärda dåliga vägar är dyrare än att utföra preventiva åtgärder, och därmed behöver budgeten öka ännu mer i framtiden än vad tidigare analyser visat för att kompensera för uteblivet förebyggande underhåll.

-Sveriges Natomedlemskap har gett ytterligare ett argument till varför vi behöver satsa mer på underhållet. Vår analys visar att vårt svenska vägnät, som är byggt av generationer före oss, inte lever upp till de krav som Natomedlemskapet ställer på oss. Det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan för det svenska vägnätet med målet att halvera underhållsskulden till år 2030, säger Marcus Dahlsten.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer